Dostopnost do dolgotrajne oskrbe na domu bo bistveno otežena

Prejšnji torek, 11. junija, je Center za socialno delo, ki pokriva Osrednjo Slovenijo – zahod, v Kočevju organiziral posvet na temo dolgotrajne oskrbe. Potrdilo se je, da je zakon zelo nedorečen, storitve pomoč na domu, kot jo poznamo zdaj in je dostopna vsakomur, ne bo več.

Obstajala pa bo storitev dolgotrajna oskrba na domu, pogoji za to bodo bistveno oteženi, povrhu vsega je nedorečeno tudi financiranje te oskrbe.

Sodelujoči na posvetu so izpostavili pomisleke in vprašanja, ki jih imajo glede izvajanja nalog na področju dolgotrajne oskrbe po zakonu, kot ga je sprejela Golobova vlada. Ta je namreč zmaličila zakon prejšnje vlade.

Na posvetu so opozorili na težave pri iskanju kadra za izvajanje predvidenih storitev in na stroge pogoje, ki jih bo moral posameznik izpolnjevati za pridobitev pravice do dolgotrajne oskrbe.

Predstavniki občin so opozorili še na nedorečenost financiranja dolgotrajne oskrbe na domu. Zakon namreč določa, da morajo dolgotrajno oskrbo na domu od 1. julija 2025 dalje zagotavljati občine.

V občinah pa opozarjajo, da dolgotrajna oskrba na domu ne nadomešča sedanje storitve pomoč na domu. Razlika med eno in drugo storitvijo je namreč v tem, da je pomoč na domu, kot jo zdaj poznamo, namenjena vsem starejšim občanom. Uporabniki to plačujejo po subvencionirani ceni, v povprečju okoli 30 odstotkov cene, ostalo plačajo občine. Storitev pomoč na domu je zdaj večinoma dostopna vsem, ki to potrebujejo.

Dolgotrajna oskrba bo težje dostopna

Za storitev dolgotrajne oskrbe pa bo treba izpolnjevati več kriterijev, kar pomeni, da bo težje dostopna. Plačevali jo naj bi iz sredstev zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in državnega proračuna. Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je pri tem določila tudi nov davek, med drugim namerava obremeniti tudi vse upokojence. Določili so plačilo 1 % davka od neto pokojnine. V zakonu, ki ga je sprejela Janševa vlada, pa je bil denar za to zagotovljen iz evropskih skladov.

Posveta v Kočevju na temo dolgotrajne oskrbe so se udeležili Mojca Frelih, predstavnica ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac (Levica). Svoje naloge, ki se na področju skrbi za starejše že opravljajo, so predstavili Ksenija Gorše, strokovna delavka na CSD, Lidija Vardjan, direktorica Doma starejših občanov Kočevje, Gregor Levič, direktor Zavoda Jutro, in Danica Štimac, vodja patronažne službe ZD Kočevje.

Posveta so se udeležili tudi predstavniki občin, o tem pa je na svoji spletni strani poročala zgolj Občina Sodražica. Ostale, kot da je strah.

Vir 

K. R.