Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: kako bo po novem letu?

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

S 1. januarjem 2024 se bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot smo ga poznali vrsto let, spremenilo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po zakonu bo znesek 35 evrov mesečno, višina se bo usklajevala enkrat letno, 1. marca, z rastjo povprečne plače v državi.

Kaj bo drugače? 

Doslej je bilo tako, da so si tisti, ki so tako želeli, dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredili pri eni izmed zavarovalnic. Plačevanje ni bilo obvezno. V primeru, da je oseba brez dodatnega zavarovanja potrebovala zdravstveno oskrbo, pa je morala razliko med osnovnim in dodatnim zavarovanjem plačati sama.

Po novem ne bo več možnosti izbire. Dodatno zdravstveno zavarovanje niso ukinili, kot so obljubljali, temveč so ga spremenili v obvezni prispevek. Kdor ne bo plačeval, se mu bo rubilo.

Novi zakon začne veljati s 1. januarjem 2024. Zadnjo položnico bodo tisti, ki so bili doslej dodatno zavarovani, prejeli za december, njihova obveznost bo veljala do 31. decembra 2023. Položnico za december bo treba plačati prve dni januarja.

Kdor ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga plačuje, mu zdaj ni treba narediti ničesar. Zavarovalne police avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. Novih polic ni treba sklepati, podatki so že zajeti.

V nadaljevanju objavljamo nekaj pojasnil.

Kako bodo izračunali obvezni prispevek?

Z letom 2024 bomo plačevali obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Ta bo znašal 35 evrov.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Ali se bo ta znesek spreminjal?

Da. Zakon predvideva, da se bo znesek uskladil enkrat na leto, in sicer s 1. marcem z rastjo povprečne bruto plače v državi v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo za marec 2025, na podlagi rasti povprečne plače v letu 2024.

Tako kot prej tudi sedaj ne želite plačevati dodatno zavarovanje? Ali je to mogoče?

Ne, ni mogoče, saj vam bodo obvezni zdravstveni prispevek trgali od plače, pokojnine ali invalidskega nadomestila. In kot je že iz imena razvidno, gre za obvezen prispevek.

Kdo bo plačeval obvezni zdravstveni prispevek?

Vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje, upokojenci. Študenti, ki pavzirajo.

Šolajoči otroci tako kot sedaj tega prispevka ne bodo plačevali. Gre za vse do 26. leta starosti, ki se redno šolajo.

Komu ne bo treba plačevati obveznega zdravstvenega prispevka?

Prejemniki denarne socialne pomoči bodo tako kot sedaj imeli plačano obveznost iz državnega proračuna. Prav tako tisti, ki imajo priznan status vojnega veterana. Iz proračuna bodo imeli OZP plačan tudi zaporniki.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevka

Samostojnim zavezancem in po njih zavarovanim družinskim članom – zakoncem ali staršem se v primeru dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tudi obvezni zdravstveni prispevek se všteva v skupni dolg in ko dolg preseže določen limit, pride do zadržanja pravic.

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka, saj niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Te osebe nimajo obveznosti za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, ne glede na to, ali uveljavljajo storitve s slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja (npr. dnevni migranti iz Slovenije, zaposleni v sosednji članici EU), evropsko kartico, s certifikatom, ki nadomešča evropski kartico ali s potrdilom, ki je bilo izdano na podlagi bilateralnega sporazuma.

Stroške za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske storitve v celotni pogodbeni vrednosti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

A. L.