Dolgoročne posledice covid-19 pri otrocih

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom (angl. multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) in vnetjem drobnih žil, povezanim s COVID-19 (angl. COVID-19 associated vasculitis/vasculopathy).

Pri MIS-C gre za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvice in možgani.

Na Pediatrični kliniki so do sedaj obravnavali 24 otrok z MIS-C. Vsi otroci so imeli pozitivno serologijo za SARS-CoV-2 s prisotnostjo nevtralizirajočih protiteles.

MIS-C se pojavi zaradi prekomernega imunskega odziva. Bolniki z MIS-C so bili predhodno zdravi otroci brez kroničnih bolezni. 4 od 24 bolnikov je imelo simptomatsko okužbo s SARS-CoV-2 približno 1 mesec pred začetkom MIS-C. Pri 20/24 (83%) izmed naših bolnikov z MIS-C je okužba s SARS-CoV-2 potekala asimptomatsko in so imeli potrjeno okužbo na osnovi prisotnosti protiteles proti SARS-CoV-2.

MIS-C je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana (neinfektivna) vnetna bolezen pri otrocih. Hospitalizacija traja približno 14 dni.

MIS-C se pojavi 2 do 6 tednov po preboleli okužbi s SARS-CoV-2. Podatkov glede dolgotrajnega poteka in možnosti ponovitve trenutno še nimajo. Po podatkih iz literature je smrtnost pri MIS-C 1,5 %. Izmed bolnikov UKC Ljubljana so bili trije zdravljeni v intenzivni terapiji, pri vseh bolnikih so uspeli doseči umiritev vnetja, dolgoročne posledice (predvsem s strani srca) bodo lahko ocenili 6 mesecev od začetka bolezni.

Pri vnetju drobnih žil, povezanem s COVID-19, se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, redkeje zapleti na drugih organskih sistemih. Vnetje drobnih žil, povezano s COVID-19, so ugotovili pri 14 otrocih. 20 % teh bolnikov je imelo pozitivno serologijo za SARS-CoV-2. Teh izpuščajev prej niso opažali in skupaj s kolegi iz tujine preučujejo domnevno vzročno povezanost. Za oceni, ali gre za ponavljajočo se bolezen, imajo trenutno premalo podatkov in so potrebne nadaljnje raziskave.

Pri eni bolnici je po preboleli okužbi s SARS-CoV-2 prišlo do kožnega izpuščaja, odmrtja dela kosti in arterijske hipertenzije. Ta bolnica je imela pozitivno serologijo za SARS-CoV-2.

Sporočilo je objavil UKC Ljubljana, besedilo je pripravil prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Vir: Obvestila – UKC Ljubljana