Dolenjske Toplice: Z županom spremembe, v občinskem svetu izenačenje

Dolenjske Toplice

V Občini Dolenjske Toplice je na tokratnih lokalnih volitvah prišlo do velikega preobrata. Za župana je bil izvoljen Franc Vovk, razlika v drugem krogu med njim in aktualnim županom Jožetom Muhičem je bila velika.

Franc Vovk je prejel 1.118 glasov, zanj je glasovalo 61,16 odstotka vseh volivcev in volivk, ki so se udeležili volitev. Jože Muhič pa je zbral 710 glasov ali 38,84 odstotka vseh glasov.

Velika razlika v glasovih tudi kaže, da so si v Dolenjskih Toplicah želeli sprememb.

Franc Vovk v Dolenjskih Toplicah ni neznano ime. Župan je bil že tri mandate, in sicer od leta 1998 do 2010.

Leta 2010 je vodenje prevzel Jože Muhič iz Kočevskih Poljan. Takratna izvolitev je bila tudi zanj presenečenje. Iz krogov njegovih podpornikov je bilo slišati, da bo župan samo en mandat. Kasneje si je premislil in kandidiral še enkrat. In na presenečenje številnih je kandidiral še tretjič. Vedno je veljal za kandidata stranke SD, s katero se naj bi v zadnjem času tudi precej razšli. Zato je za letošnje lokalne volitve veljalo, da naj bi za županjo kandidirala njihova kandidatka Tanja Strniša. Slednja je junija kandidirala tudi za poslanko, vendar ni bila izvoljena. Ker je stranka SD ponovno vstopila v koalicijo, je Strniševa ponovno državna sekretarka, kandidatura za županjo je odpadla. Jože Muhič je sicer kandidiral s podporo volivcev, predlagatelj njegove kandidature je bil Alojz Puhan (včasih kandidat LDS). Muhič in Puhan sta bila sodelavca na GG Novo mesto. Hkrati pa je Muhič tudi letos za občinski svet kandidiral na listi SD. Puhan pa je bil vodilni na listi Lizero.

Kmalu poročilo Računskega sodišča RS

Za Muhiča je že nekaj časa veljalo, da občine ne vodi v pravo smer, da so bile obljube bistveno višje od dejanj. Vmes se je upokojil in je bil neprofesionalni župan. Občina je bil tudi pod drobnogledom revizorjev Računskega sodišča RS, ki je sklep o reviziji izdalo 1. decembra 2017. Poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Dolenjske Toplice v letu 2016 je še v usklajevanju. Spletna stran sodišča nakazuje, da je predlog izdelan, manjka samo še končno poročilo. Do končnega poročila je samo še korak, kar pomeni, da bomo kmalu izvedeli, kaj so ugotovili revizorji.

Vovka v drugem krogu podprla tudi SDS, ki je precej izboljšala svoj rezultat

V Dolenjskih Toplicah pa je prišlo do preobrata tudi na politični ravni. Čeprav je tudi Franc Vovk kandidiral s podporo volivcev, predlagatelj njegove kandidature je bil Jernej Ban, pa je bil Vovk v prejšnjih mandatih kandidat stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati. S stranko se naj bi pozneje sicer razšel, vendar velja za človeka, ki so mu blizu njene vrednote. V drugem krogu je Vovka podprla tudi Slovenska demokratska stranka (SDS) oziroma njen občinski odbor. V prvem krogu je za župana kandidiral njihov kandidat Jure Filipovič, ki je zbral 14,12 odstotka glasov. Stranka SDS je v Občini Dolenjske Toplice precej izboljšala svoj položaj. V prejšnjem mandatu so imeli enega svetnika, v novi sestavi občinskega sveta bodo stranko zastopali trije občinski svetniki.

Vrstni red strank in list

Glede na rezultate je v občini največ glasov zbrala Lista za enakomeren razvoj občine – Lizero (449), druga je stranka SD (414), tretja pa SDS (405). Razlike so majhne, vse tri stranke imajo po 3 svetnike. Četrta je SLS (247 glasov), peta pa NSI (243 glasov).

Pridobili SDS, SLS, lista Lizero, SMC se je izgubila

Razlika med tokratnimi volitvami in volitvami leta 2014 je tudi v tem, da tokrat, razen liste Lizero, drugih list ni bilo. SD so obdržali 3 svetnike (in izgubili župana), SDS je pridobila 2 svetnika, SLS je pridobila 1 svetnika, SMC – Stranka Mira Cerarja pa je izpadla iz občinskega sveta (letos tudi ni kandidirala). Lista Lizero je pridobila 1 svetnika. Franci Vovk je na volitvah leta 2014 kandidiral s svojo listo in je imel v prejšnji sestavi 2 svetnika, tokrat pa s svojo listo za občinski svet ni kandidiral.

V občinskem svetu bodo posamezne stranke in liste zastopali naslednji svetniki:

  • Lizero (3): Alojz Puhan, Marija Papež, Marjan Klobučar
  • SD (3): Jože Muhič, Mojca Šenica, Andrej Šenica
  • SDS (3): Jure Filipović, Karmen Potočar, Mirko Ljubi
  • SLS (2): Aleš Pršina, Darinka Nardin
  • NSI (1): Jože Gril

Pogled pokaže, da imajo stranke SDS, SLS in NSI, ki so blizu Vovku, 6 občinskih svetnikov, Lizero in SD iz t. i. levega pola pa tudi 6.

Iz 12-občinskega sveta se poslavljajo: Slavica Strajnar in Roman Lavrič (SD), Mitja Zupančič in Urša Beg (Lista Francija Vovka), Jože Pavlin (Lizero), Marjan Štangelj (Lista za prihodnost občine DT), Mišel Gorše (SMC) in Albin Murn (NSI).

Ustanovna seja občinskega sveta bo predvidoma 12. decembra 2018. Takrat bo tudi znano, koga bo novi župan Franc Vovk predlagal za podžupana. Dosedanja podžupanja je bila Mojca Šenica iz stranke SD.

J. M.