Dolenjske Toplice: V pričakovanju praznovanja 50-letnice osnovne šole

Osnovna šola Dolenjske Toplice

Osnovna šola Dolenjske Toplice v letošnjem letu praznuje 50-letnico nove šolske zgradbe, katere otvoritev je bila oktobra 1973 na občinski praznik takratne Občine Novo mesto.

 

To je bil čas, ko je tedanji ravnatelj Vinko Cirnski z veseljem spodbujal gradnjo šole v želji, da učenci v topliški dolini dobijo skupen prostor za učenje, druženje, športne aktivnosti in različne druge dejavnosti. Petdeset let je prineslo veliko sprememb tako v procesu organizacije dela, obravnavi učne snovi kot tudi pri samemu videzu šole. Teh sprememb se zavedamo vsi, ki smo to šolo obiskovali in smo danes v njej tudi zaposleni. Spremembe so opazili tudi občani, starši, dedki in babice, ki so nam posredovali svoje spomine na življenje in delo v tej šoli.

Ker z vsakim letom prihajajo nove stvari, stare pa gredo počasi v pozabo, smo v preteklem šolskem letu učencem na različne načine predstavili ta zgodovinski čas. Sklenili ga bomo letos, in sicer s slavnostno prireditvijo, ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 17. uri.

Učenci, delavci in obiskovalci šole so imeli v lanskem šolskem letu priložnost spoznati čas teh petdesetih let v okviru razstav. Vsak mesec smo v času govorilnih ur pripravili posebno tematsko razstavo, ki so si jo lahko starši in obiskovalci šole ogledali na razstavnem prostoru pred garderobo razredne stopnje.

Ker je bil večini učencev ta čas neznan, si je tim 50 let Osnovne šole Dolenjske Toplice zadal nalogo, da na razredno uro v šolske prostore povabi 18 najstarejših nekdanjih zaposlenih, ki jim je zdravje še dopuščalo obisk in so povabilo sprejeli.

Vabilu sta se odzvala nekdanja ravnatelja šole Pavel Kastelic in Darja Brezovar, učitelji Zora Može, Martin Šmid, Robert Vinšek, Božo Gašperšič, Franc Ocvirk, Milan Šimunič, Branka Bukovec, Helena Kulovec, Branka Pavlin, Meta Gašperšič  ter ostali delavci šole in vrtca Zlata Kocjan, Jožica Fink, Anica Bradač, Joža Kroflin, Stane Šenica, Marija Gorše, Magda Bučar in Marija Pirnat.

V knjižnici, kjer jih je sprejela ravnateljica, so se po dolgih letih srečale nekdanje generacije in vladalo je prijetno vzdušje. Na dan so privreli spomini in čustva. Učitelji razredniki so goste odpeljali vsak v svoj razred. Tam so nekdanji zaposleni učencem in učiteljem pričarali čas takratnega življenja in dela na šoli. Radovednost je rastla, vsak dogodek je sprožil nova vprašanja. Šolska ura je bila prekratka, a je pustila pozitiven pečat na učencih in učiteljih.

Pred nami je še slavnostna prireditev. Spremljala jo bo jubilejna razstava, ki bo na ogled uro pred slavnostno prireditvijo. Ob tej priložnosti bo izšel tudi zbornik z naslovom 50 let spominov.

Ker šola ne more sprejeti vseh obiskovalcev in učencev na prireditev v svoji notranjosti, smo se odločili za prireditev na šolskem igrišču pod šotorom. Kot pred začetkom gradnje šole, se je tudi sedaj pokazala podpora ljudi, da uresničimo svoje cilje: pripraviti slavnostno prireditev, nadgraditi stalno razstavo ob knjižnici, izdati zbornik, pripraviti jubilejno razstavo, barvno prenoviti vsaj del lesenih oblog na razredni in predmetni stopnji ter kupiti didaktične pripomočke za učence. Naše aktivnosti je podprla Občina Dolenjske Toplice ter sponzorji in donatorji zunaj občine in v občini Dolenjske Toplice. Mnogi so nas podprli z donacijo svojih storitev in prispevki za srečelov, ki ga bomo izpeljali decembra 2023 na šolskem bazarju.

Če si želite obujati spomine z nami, se nam pridružite 26. 10. 2023, ob 17. uri, na šolskem igrišču.

Osnovna šola Dolenjske Toplice (vir: OŠ DT)

Avtor: Mojca Kranjc