Dolenjske Toplice: V javni razpravi občinski proračunski dokumenti

Dolenjske Toplice (vir: kraji.eu)

V Dolenjskih Toplicah so v javni obravnavi občinski proračunski dokumenti za letih 2023 in 2024. Osnutek proračuna je objavljen na občinski spletni strani in hkrati na vpogled tudi v prostorih občine na naslovu Sokolski trg 4, v seji sobi II, v drugem nadstropju, in sicer v času uradnih ur.

Na pripravljen osnutek proračuna je možno vložiti pripombe in predloge, v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti ([email protected]) – do vključno 11. marca 2023.

Občina za leto 2023 načrtuje 6,16 milijona evrov prihodkov in 9,9 milijona evrov odhodkov. Načrtovana poraba bo višja za 3,7 milijona evrov. Občina načrtuje zadolževanje v višini 2,8 milijona evrov. Zadolžili se bodo za dograditev objekta pri Osnovni šoli Dolenjske Toplice – Vrtec in za izgradnjo kanalizacije Gradišče.

Izgradnja vrtca in kanalizacije Gradišče sta tudi največji investiciji v občini.

Občinski proračun je tudi natančno predstavljen, vse podrobnosti si lahko ogledate na povezavi: dolenjske-toplice.si

Za krajane so zelo pomembne investicije. Kaj vse namerava občina urejati v letih 2023 in 2024, je razvidno iz Načrta razvojnih programov Načrt razvojnih programov 

Iz NRP je razvidno tudi investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Za to namerava občina v letu 2023 porabiti 487.746 evrov. V letu 2024 pa 518.671 evrov.

Krajani imajo do 11. marca možnost pregledati predlog proračuna, skupno z investicijami, in na to podati pripombe in predloge.

Proračunski dokumenti so dostopni na povezavi: PREDLOG PRORAČUNOV 2023 IN 2024 V JAVNI RAZPRAVI 

A. L.