Dolenjske Toplice: Topliški podjetniki so bili lani bogatejši za 1,17 milijona evrov

Vir: pixabay.com.

V občini je malo gospodarstvo precej razdrobljeni, imajo pa 5 velikih, ki so lani presegli milijon evrov prihodkov. Skupnega dobička je bilo za 1,176 milijona evrov. V primerjavi s podjetniki v Semiču to niti ni tako veliko.

V Občini Dolenjske Toplice je registriranih 47 majhnih in mikro podjetij, pri katerih je 152 zaposlenih. Poleg tega imajo še 95 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 66 zaposlenih. Skupno so lani ustvarili za 21,2 milijona evrov prihodkov, od tega slabe 3,88 milijona evrov z izvozom. Čistega dobička je bilo za 601 tisoč evrov. Če prištejemo še dohodek podjetnikov v višini 575 tisoč evrov, pa so topliški podjetniki lani dosegli 1,176 milijona evrov dobička.

Z izgubo na substanci je poslovalo 15 podjetij in 13 podjetnikov, pri katerih je bilo skupno 18 zaposlenih. Skupne izgube so imeli za 58 tisoč evrov. To pomeni, da ta podjetja s prihodki niso pokrila niti stroškov materiala in amortizacije, še manj plač. Gre torej za kritična podjetja, ki pa so zelo majhna.

V nadaljevanju smo pregledali, kako so lani v Občini Dolenjske Toplice poslovali posamezni podjetniki. Razvrstili smo jih po vrstnem redu glede na ustvarjen celotni prihodek. V občini je velik zaposlovalec še podjetje Terme Krka, ki pa ima sedež v Novem mestu. Ob koncu prispevka podjetje vseeno predstavimo, saj je za Dolenjske Toplice pomembno in je tudi pomemben zaposlovalec v občini.

Največji v občini Dolenjske Toplice so: 1) Ferročrtalič, 2) Janko Team, 3) Avgust Bučar, 4)PTZ in 5) Anton Gorše, s. p. Vsi navedeni so presegli milijon evrov prometa.

Kako poslujejo?

Ferročrtalič, d. o. o., Sela: 3.871.247 evrov, 213.399 evrov čistega dobička in 33 zaposlenih

Janko Team, d. o. o., Gorenje Sušice: 1.922.166 evrov celotnega prihodka, 75.362 evrov dobička in 26 zaposlenih

Avgust Bučar, s. p., Sela: 1,700.274 evrov celotnega prihodka, 8.216 evrov dobička in 10 zaposlenih

PTZ d. o. o., Podhosta: 1,456.227 evrov celotnega prihodka, 148.094 evrov dobička in 16 zaposlenih

Anton Gorše, s. p., Gorenje Gradišče: 1,188.436 evrov celotnega prihodka, 31.116 evrov dobička in 6 zaposlenih

Boštjan Šporar, s. p., Podhosta: 712.293 evrov celotnega prihodka, 32.584 evrov dobička in 3,5 zaposlenega

Čebelica, d. o. o., Podturn: 684.730 evrov celotnega prihodka, 42.553 evrov dobička in 9 zaposlenih

Kramaršič, d. o. o., Sela: 551.229 evrov celotnega prihodka, 7.762 evrov dobička in 10 zaposlenih

Šporar Janez, s. p., Obrh 3: 450.909 evrov celotnega prihodka, 5.839 evrov dobička in 5,3 zaposlenega

Robert Tekavčič, s. p., Dolenje Sušice: 371.086 evrov celotnega prihodka, 15.529 evrov dobička in 5 zaposlenih

Kreativa Robert Strniša s. p., Dolenjske Toplice: 336.836 evrov celotnega prihodka, 12.056 evrov dobička in 1 zaposlen

Mihael Luzar, s. p., Podturn: 317.595 evrov celotnega prihodka, 9.614 evrov dobička in 2 zaposlena

M-Holc, d. o. o., Podstenice: 292.380 evrov celotnega prihodka, 17.165 evrov dobička in 4 zaposleni

Žaga Soteska, d. o. o.: 244.600 evrov celotnega prihodka, 18.049 evrov izgube in 2 zaposlena

Roles, d. o. o. Dolenje Sušice: 229.128 evrov celotnega prihodka, 951 evrov dobička in 3 zaposleni

Narava zdravi, d. o. o., Cerovec: 207.221 evrov celotnega prihodka, 929 evrov dobička in 3 zaposleni

Lesostil, d. o. o., Podturn: 206.848 evrov celotnega prihodka, 24.687 evrov prihodka in 2 zaposlena

Toplica, d. o. o., Dolenjske Toplice: 193.424 evrov celotnega prihodka, 1.418 evrov izgube in 5 zaposlenih

K2M, d. o. o., Dolenjske Toplice: 192.053 evrov celotnega prihodka, 7.840 evrov dobička in 2,5 zaposlenega

INNUI, d. o. o., Sela: 187.140 evrov celotnega prihodka, 152.806 evrov dobička in 0 zaposlenih

Muki les, d. o. o., Podturn: 176.074 evrov celotnega prihodka, 32.022 evrov izgube in 5 zaposlenih

Transport Štangelj, d. o. o., Občice: 130.347 evrov celotnega prihodka, 1.901 evro dobička in 2 zaposlena

Mitja Šenica, s. p. Dolenjske Toplice: 120.017 evrov celotnega prihodka, 1.835 evrov dobička in 1 zaposlen

Spodnjo mejo smo vzeli pri 10 tisoč evrih mesečnih prihodkov. Število zaposlenih je vzeto iz bilance stanja, kjer je izračunano na podlagi opravljenih delovnih ur v letu 2016. To pomeni, da število zaposlenih ni nujno enako dejanskemu fizičnemu številu zaposlenih ob koncu leta 2016.

Kako je lani poslovalo podjetje Terme Krka, d. o. o.?

Imeli so 34,7 milijona evrov celotnega prihodka in 1,78 milijona evrov dobička. V podjetju kot celoti je bilo 534 zaposlenih.

Dobiček topliških podjetij niti ni tako zelo visok, če to primerjamo s poslovanjem podjetnikov v občini Semič. Gre za približno merljivi občini po velikosti (ne pa tudi glede na ostale danosti, kot so infrastruktura in turizem), pa so semiški podjetniki lani ustvarili 3,4 milijona evrov dobička, kar je 3-krat več kot v občini Dolenjske Toplice. Tu niso vštete Terme, v Semiču pa ni všteta Iskra.

V domačih topliških podjetjih je zelo malo zaposlenih, vendar pa je okolica gospodarsko tako močna, da je stopnja brezposelnosti v občini le 6,1 odstotka, kar je bistveno pod povprečjem v državi. Tu pa so še Terme Krka.

V občini, ki je velika 110 kvadratnih kilometrov, je 3.267 prebivalcev, ki prebivajo v 29 naseljih.

T. H.