Dolenjske Toplice: Projekt nadgradnje čistilne naprave se lahko nadaljuje

Dolenjske Toplice (vir: občina)

V Dolenjskih Toplicah bodo končno lahko nadaljevali z nadgradnjo čistilne naprave, Agencija RS za okolje je namreč pred dnevi izdala sklep, da občini za to nadgradnjo ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Ta sklep pa je osnova za pridobivanje ostalih dovoljenj.

Prejšnji župan je sicer zelo hitel, vendar le v delu, ko je oddajal naročilo za izvedbo del, kjer sta bili že sredi leta 2018, tik pred volitvami in še “pravočasno”, izbrani dve podjetji iz njegovega, SD-jevega, kroga.

Občina je agenciji za nadgradnjo čistilne naprave poslala 28. aprila 2019, ko je to že vodil zdajšnji župan Franc Vovk. Vlogo so nato še dopolnjevali, med drugim tudi z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave in zdaj prišli do končnega sklepa. tukaj

Kaj bodo naredili?

Obstoječo čistilno napravo bodo povečali iz obstoječih 2000 PE na 4000 PE. Iztok prečiščene odpadne vode iz čistilne naprave bo obstoječi iztočni kanal v potok Sušica. Iztok se ne spreminja. Končna stopja čiščenja je terciarna stopnja čiščenja z dezinfekcijo.

V čistilni napravi se že zdaj čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Meniška vas, Podhosta in Podturn. Hkrati se čistijo odpadne vode iz hotelskega kompleksa.

Po nadgradnji čistilne naprave se bodo dodatno čistile tudi komunalne vode iz naselij Dolenje Polje in Gorenje Polje.

Obstoječo čistilno napravo bodo nadgradili in ne bo posegla na sosednje parcele. Obstoječi biološki blok v premeru 12,70 metra se bo ohranil. Objekt bodo sanirali in preuredili za nove potrebe. Ob obstoječem biološkem bloku bodo zgradili nov biološki blok v dimenzijah 19,80 krat 7,90 metra. Zgradili bodo tudi nov iztočni objekt (6,6 x 4 metre), upravni objekt (9 x 7,7 metra) bodo obnovili in delno spremenili.

Predvidene so še nekatere preureditve, sanacije obstoječih kanalov, asfaltiranje utrjenih površin, ureditev pešpoti, ograje in podobno. Obstoječo trafo postajo Gorenje Gradišče bodo nadomestili z novo.

Nadgradnja obstoječe čistilne naprave bo trajala predvidoma 9 mesecev, nadaljnjih 12 mesecev pa bo potekalo še poskusno obratovanje. Gradnja bo potekala v štirih fazah, tako, da bo omogočeno vmesno delovanje obstoječe čistilne naprave.

Zavod za ribištvo je izdal mnenje, da nadgradnja čistilne naprave ne bo bistveno vplivala na obstoječe stanje ribjih populacij, pričakujejo celo izboljšanje stanja. Tudi ostale ustanove niso imele pripomb na to, da občini za nadgradnjo ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, stvari se bodo le izboljšale, ne poslabšale.

Izvajalca del izbral že Muhič

Občina je prvo naročilo za projektiranje in izgradnje čistilne naprave objavila že 25. aprila 2018, ko je to vodil še Jože Muhič. Obvestilo o oddaji naročila in hkrati tudi pogodbo so objavili že 15. junija 2018, kar kaže, da je prejšnji župan s tem zelo hitel. Jeseni so bile namreč volitve. Dela so bila oddana podjetjema GH Holding iz Ljubljane in Esotech iz Velenja. Za oba velja, da sta v lasti pomembnih članov Muhičeve stranke SD. S portala enaročanje je razvidna vrednost naročila v skupni višini 2,74 milijona evrov.

Občina bo nadgradnjo, kot kaže, izvajala z lastnimi sredstvi

V državnih načrtih in državnem proračunu za to čistilno napravo ni zagotovljenega denarja, kar pomeni, da bo občina morala investicijo peljati z lastnimi sredstvi.

V državnih načrtih so za Občino Dolenjske Toplice neposredno uvrščeni naslednji projekti, ki bodo ali so financirani z denarjem iz državnega proračuna ali evropskih skladov:

  • Obvoznica Dolenjske Toplice: uvrstitev v programv letu 2016, predviden konec leta 2025, predvidena vrednost: 5,1 milijona evrov
  • Ureditev ceste v Podhosti: uvrstitev v letu 2009, predviden konec v letu 2020, predvidena vrednost: 0,85 milijona evrov
  • Most čez Divji Potok v Podturnu: uvrstitev v letu 2017, predviden konec v letu 2020, predvidena vrednost: 0,36 milijona evrov

V program državnih razvojnih programov sta uvrščena še programa, katerih del je tudi območje Dolenjskih Toplic:

  • Oskrba s pitno vodo Suhe krajine (začetek je bil v letu 2008, konec leta 2020
  • Daljinska kolesarska pot Sava – Krka Bike (začetek v letu 2016, konec leta 2030)

Vir: proracun

M. P.