Dolenjske Toplice: Pri čistilni napravi se je zapletlo že pri izbiri izvajalca

Dolenjske Toplice (v ozadju sedež občine) (Wikipedija)

Občina Dolenjske Toplice bi morala že letos začeti z izgradnjo oziroma nadgradnjo obstoječe čistilne naprave, a se je pošteno zataknilo pri izbiri izvajalca. Državna revizijska komisija je občinsko izbiro kot neustrezno namreč razveljavila, občina mora pritožniku povrniti tudi 8.702,34 evra stroškov. S tem je v celoti razveljavljen tudi postopek oddaje javnega naročila.

Občina Dolenjske Toplice je imela v letošnjem programu načrt za izvedbo nove komunalne čistilne naprave za 4000 populacijskih enot (PE) ali bolje rečeno povečanje obstoječe. Kapacitete obstoječe, ki je zgrajena za 2000 PE, so namreč bistveno premajhne. Julija letos so to tudi sanirali, kot zatrjujejo na občini, Rado Javornik, direktor topliške občinske uprave, pa nam je pred časom pojasnil, da je bila obstoječa naprava “letos dograjena in izboljšana, glede na sedanje in bodoče priklope novih uporabnikov pa je premajhna”. Iz Dolenjskih Toplic pa prejemamo tudi podatke, da so z obstoječo čistilno naprave precejšnje težave, zapletov naj bi bilo veliko, stroškov pa tudi.

Občina je imela sicer v letošnjem proračunu predvidena sredstva v višini 750.000 evrov za gradnjo nove čistilne naprave oziroma nadgradnjo obstoječe, Javornik je pojasnjeval, da z gradnjo nameravajo začeti še letos.

Nato so objavili javno naročilo za Projektiranje in izgradnjo čistilne naprave, ponudbe so oddala tri podjetja: GH Holding, Hidroinženiring in Esotech (v lasti velenjske družine Škoberne, katere član je tudi Jan Škoberne, poslanec SD).

GH Holding, ki je v lasti Blaža Miklavčiča (po novem tudi lastnika kočevskega gozdarskega podjetja Grča), je nato na Državno revizijsko komisijo vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Koga so izbrali, iz dostopnih podatkov ni razvidno. Tega nam na naše vprašanje ni odgovoril niti Javornik. Očitno pa je, da GH Holding niso. Na vprašanje, na podlagi česa so izbirali izvajalca in za koliko bo vse to podaljšalo čas izgradnje oziroma nadgradnje obstoječe čistilne naprave, je odgovoril, da se zelo verjetno lahko pričakuje podaljšanje postopka za mesec do dva, kar pomeni zamik investicije v naslednje leto, prav tako tudi dokončanje. Ponudniki pa, da so bili v postopku izbirani na podlagi najnižje cene investicije in obratovalnih in vzdrževalnih stroškov v desetih letih.

Prvotno je bil predviden začetek del 1. september 2017, končanje pa 30. junija 2018.

Očitno pa pri tem niso ravno upoštevali natančnih pravil. Podaljšanje pa bo tudi bistveno daljše od meseca ali dveh. Državna revizijska komisija je namreč javni razpis v celoti razveljavila, saj so v času postopka javnega razpisa na občini spreminjali tudi nekatera merila, med drugim tudi tisto, ki govori o ekonomsko najugodnejši ponudbi.

Občina mora zdaj Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje tega javnega naročila. Če občina v tem času ne bo odpravila nepravilnosti bo komisija zoper njo začela postopek za ugotavljanje po uradni dolžnosti.

Kako majhna je kapaciteta topliške čistilne naprave (ČN), 2.000 PE, pokaže primerjava z nekaterimi ostalimi:

  • Kapaciteta ČN v Straži: 5.000 PE
  • Kapaciteta ČN v Šmarjeških toplicah: 4.000 PE
  • Kapaciteta ČN v Žužemberku: 3.000 PE
  • Kapaciteta ČN v Radovljici: 17.320 PE

J. M.