Dolenjske Toplice: Predvidena visoka podražitev vrtca

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

Topliški občinski svet bo na seji, sklicani za sredo, 15. marca, med drugim obravnaval in odločal o višjih cenah programov v vrtcu Gumbek. Osnovna šola Dolenjske Toplice, v sklopu katere deluje vrtec, predlaga, da se cene programov v vrtcu s 1. aprilom 2023 povečajo za 11,52 do 12,05 odstotka (odvisno od programa).

Pred tem so se cene spremenile 1. januarja 2022. Zdaj pa topliški župan Franc Vovk občinskemu svetu predlaga, da ta potrdi nove cene.

Zdajšnje predlagane spremembe cen v vrtcu Gumbek, po programih:

Oddelki                         Obstoječa cena       Predlog nove cene     Sprememba (v %)

  1. starostno obdobje:           534,66                      598,63                  11,97
  2. starostno obdobje:           390,61                      437,68                  12,05
  3. Kombinirani oddelek:        440,68                      491,46                  11,52

V predlogu je še vedno vključen popust za starše v višini 7 odstotkov. Občina je v letu 2022 za dodatni popust namenila 13.618 evrov, ob spremenjenih cenah pa predvidevajo dodatno obremenitev v višini do 15.500 evrov. Iz gradiva druge finančne posledice za proračun Občine Dolenjske Toplice iz naslova podražitev vrtca v letu 2023 niso razvidne.

Na podlagi tega je možno sklepati, da bodo podražitve prenesene na starše otrok v vrtcu.

Za primerjavo. Občina Ribnica je višje cene v vrtcih sprejela februarja (z veljavnostjo 1. april), v gradivu so zapisali, da ima podražitev finančne posledice za občinski proračun 2023 v višini približno 225 tisoč evrov. Cene pa so povečali od 11,96 do 13,75 odstotka.

V Občini Dolenjske Toplice se pri podražitvah sklicujejo tudi na spremembe cen v nekaterih ostalih občinah. Naredili so primerjavo z vrtci v občinah Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Žužemberk in Ivančna Gorica. V vseh navedenih so se cene vrtčevskih programov spremenile s 1. februarjem ali s 1. marcem 2023.

Iz pregleda je razvidno, da so se ekonomske cene v navedenih občinah povečale od 13,06 (v Žužemberku) do 20,96 odstotka (v Metliki). Primerjava je za 2. starostno obdobje. Najcenejši vrtec imajo v Mirni Peči, najdražjega v Ivančni Gorici. Občina Dolenjske Toplice pa bo nekje vmes. (gradivo)

Vlada ne vidi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev občinam

Stroški predšolske vzgoje in s tem povezan dvig ekonomske cene se povečujejo v celotni državi. Vlada je namreč odobrila dvig plač vseh zaposlenim v javnem sektorju, dodatno še pomočnicam vzgojiteljic. Dodaten dvig plač v javnem sektorju bo tudi s 1. aprilom 2023. Enormno so se povišali tudi materialni stroški in stroški storitev, stroški energentov in pogonskih goriv, kar prav tako vpliva na višje ekonomske cene vrtcev.

V občinah so prek svojih združenj vladi poslali zahteve, naj jim zagotovi dodatna sredstva za plačilo vrtcev, saj same za to kritje nimajo potrebnih sredstev.

Podobno je februarja letos pristojni parlamentarni odbor vladi predlagal, da pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023 in stroškov rasti cen hrane in energentov. Vlada pa je na seji prejšnji teden to zavrnila z obazložitvijo, da paket ukrepov ni potreben. (Seja vlade)

Na vsesplošno višanje cen, ki dražijo tudi cene vrtcev, je v poslanskem vprašanju Luki Mescu, ministru za delo, družino in enake možnosti, 14. februarja letos opozorila tudi poslanka Anja Bah Žibert. Hkrati je opozorila še na velike razlike v cenah vrtcev, pa tudi na velike razlike v kvaliteti in obsegu storitev v posameznih enotah znotraj iste oziroma druge občine, starše motijo tudi razlike v kvaliteti bivanjskih objektov ter (neprimeren) način izračuna cene vrtca. Luka Mesec na pisno poslansko vprašanje še ni odgovoril. (Poslansko vprašanje).

Na podlagi navedenega je opravičeno sklepanje, da vlada Roberta Goloba in njegova koalicija soglaša, da občine podražitve v vrtcih prenesejo na starše otrok.

M. D.