Dolenjske Toplice: Cesta odprta, dobili prvi semafor

Odprta obvoznica v Dolenjskih Toplicah (vir: Jure Filipovič, podžupan Dolenjskih Toplic, FB)

V Dolenjskih Toplicah so včeraj odprli 170 metrov ceste v strnjenem delu za ulico Pod Cvingerjem na Pionirski cesti do križišča Roške ceste in ulice Škrile, ki je hkrati tudi prvi del topliške obvoznice. V kraju so dobili prvi semafor.

Projekt je vključeval novogradnjo ceste in semaforiziranega križišča, z izgradnjo opornih zidov, uredili so tudi odvodnjavanje. Spremenili so vstop v ulico Pod Cvingerjem. Uredili so tudi tudi križišče z ulico Na griču, česar sprva niso predvideli.

Dela so obsegala še obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije na tem območju ter zaščito komunalnih vodov. Zgradili so tudi pločnike in uredili cestno razsvetljavo.

Vrednost del je presegala milijon evrov, dodatno je občina že pred začetkov za odkupe zemljišč in projektiranje plačala 290 tisoč evrov. Večina vrednosti investicije je bila pokrita s sredstvi iz državnega proračuna, okoli 350 tisoč evrov je plačala občina.

Doslej je bila to bolj znana kot povezovalna cesta, ki je hkrati 1. faza projekta obvoznice v tem kraju. Ko bosta zgrajeni še njen drugi in treji del, bo to postala državna cesta. Nadaljevanja gradnje oz. drugega in tretjega dela topliške obvoznice sicer še niso dokončno določili. Po predvidevanjih topliškega župana Franca Vovka naj bi obvoznico dokončno zgradili v prihodnjih petih do šestih letih.

Načrti za drugi del predvidevajo preureditev križišča pri parkirišču Balnea v krožišče, gradnjo novega mosta prek potoka Sušica in povezovalne ceste do Pionirske ceste. Tretji del predvideva prestavitev Pionirske ceste ob šoli nekaj metrov vzhodneje, zdajšnje cestišče pa naj bi namenili za parkirišče.

Po podatkih občine naj bi celotna topliška obvoznica stala približno pet milijonov evrov. Po njenem končanju naj bi zdajšnjo cestno povezavo prek središča Dolenjskih Toplic zaprli za motorni promet.

Včerajšnjega odprtja se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki o nadaljnjih načrtih ni govorila. Topliške obvoznice sicer ni uvrstila v Načrt razvojnih projektov za leti 2020 in 2021, ki je sestavni del državnega proračuna. Tudi sicer so njeni načrti na področju infrastrukture na Dolenjskem zelo skromni.

Ob odprtju obvoznice.

(Foto – vir: Jure Filipovič, FB)

C. R.