Dolenjske Toplice: Brezplačni prevozi za starejše

Župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk s sodelavkama, predsednik Društva upokojencev Dolenjske Toplice Dušan Kraševec, koordinator prostovoljnih šoferjev Stjepan Iveković, prostovoljni šoferki in šoferji (vir: občina)

Občina Dolenjske Toplice začenja z izvajanjem projekta “Pelji me, prosim”. Prostovoljni šoferji, člani Društva upokojencev, bodo prevoze izvajali z avtomobilom, ki je v lasti Občine Dolenjske Toplice.

Upravičeni uporabniki do brezplačne vožnje so:

  • upokojenci in invalidi,
  • ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter
  • imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice.

Prostovoljni prevoz je namenjen za naslednje opravke:

  • pri osebnem zdravniku in zobozdravniku,
  • specialističnih pregledov na območju UE Novo mesto,
  • v lekarni,
  • na uradih državnih organov (UE Novo mesto, notar, FURS, Geodetska uprava Novo mesto, Sodišče, Zemljiška knjiga),
  • na Občini Dolenjske Toplice.

V primeru, da bo vozilo prosto, se ga lahko uporabi tudi za obisk banke, pošte in nakupe živil v trgovini, ki je najbližja stalnemu prebivališču upravičenca, vendar le dvakrat mesečno za posameznega upravičenca.

Prevozi se bodo izvajali od ponedeljka do petka, praviloma v času med 7. in 16. uro.

Naročilo za prevoz se odda na telefonsko številko 07 38 45 188, tri dni pred potrebnim prevozom, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro.

M. D.