Dolenjska: Podražitev komunalnih storitev

Komunala Novo mesto (vir: arhiv)

Komunala Novo mesto bo v osmih občinah osrednje Dolenjske, ki jih pokriva, podražila komunalne storitve. Cene nameravajo dvigniti v povprečju za 12 do 20 odstotkov, podražitev bo odvisna tudi od subvencij posamezne občine.

V primeru štiričlanske družine bi bila podražitev v povprečju za pet do sedem evrov mesečno.

Novomeški župan Gregor Macedoni je v imenu osmih občin včeraj pojasnil tudi razloge za podražitev. Ti so dvig cen energentov, materiala in ostalih stroškov. Na podražitev je vplivala tudi izvedba projektov prenove in posodobitve komunalne oz. predvsem vodovodne infrastrukture v zadnjih letih.

Predlog za povišanje cen so že potrdili v občinah Škocjan in Dolenjske Toplice. V Škocjanu so komunalne storitve podražili za skupaj 5,36 evra, v Dolenjskih Toplicah pa za 9,2 evra.

V preostalih šestih občinah pa bodo o tem še odločali. Gre za Mestno občino Novo mesto in občine Šmarješke Toplice, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk in Straža.

V Mestni občini Novo mesto naj bi se komunalne storitve, glede na predlog, podražile za približno desetino, znesek na položnici povprečne štiričlanske družine naj bi bil ob občinski subvenciji višji za šest evrov.

Direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da so se jim stroški električne energije zadnji dve leti povečali za 1,6 milijona evrov, z zadnjimi naložbami pa so imeli 1,1 milijona stroškov. Pri 17 milijonov evrov letnega proračuna so imeli skupno 2,7 milijona evrov več stroškov.

Potrebne kemikalije so se podražile za 100 odstotkov, material za 15 do 30 odstotkov, povečale so ste tudi minimalne plače, dražji je najem komunalne infrastrukture. Če Komunala svojih storitev ne bi podražila, bi jo čakale težave z likvidnostjo, je po navedbah STA še ocenil Kekec.

Župan Macedoni je v nadaljevanju opozoril, da se župani omenjenih dolenjskih občin že dlje pogovarjajo o poenotenju cen vodarine. Šlo bi sicer za solidarno potezo, s katero bi pomagali občinam, ki imajo zaradi razgibanosti terena in razpršene poselitve z vodooskrbo več stroškov. Državi bi tudi radi sporočili, da bi morala za omilitev omenjenih težav vzpostaviti določene državne mehanizme in ukrepe, je še dejal.

Največ težav s podražitvijo komunalnih storitev in z občinskim sofinanciranjem pričakujejo v Občini Žužemberk. Ta namreč leži na močno razgibanem in razpršeno poseljenem terenu. Žužemberška občina je tudi v okviru regijskega projekta suhokranjske vodooskrbe zadnja leta zgradila primarni vodovodni sistem. Zgraditi mora še sekundarnega, pri čemer pa od pristojnega ministrstva že dlje časa ne dobi odgovora o sofinanciranju, je opozoril žužemberški župan Jože Papež.

M. D.