Dodatki in izplačila: Da bo življenje lažje in lepše!

(vir: pixabay.com)

Po tistem, ko so poslanci koalicije SDS, SMC, NSI, poslanci stranke DeSUS, SNS in narodnih manjšin v torek pozno zvečer sprejeli zakon o pomoči prebivalstvu in gospodarstvu po drugem valu epidemije covid-19, imenovan PKP7, se je odločanje nadaljevalo tudi včeraj.

Končalo se je srečno, levici oziroma opoziciji (SD, LMŠ, Levica in SAB) uveljavitve zakona ni uspelo preprečiti, ta je že objavljen v Uradnem listu RS.

Včeraj se je najprej sestal Državni svet RS, kjer je večina svetnikov glasovala proti odložilnemu vetu na PKP7. Nato se je še enkrat sestal Državni zbor RS, kjer so poslanci potrdili še sklep, da zakona ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem je bila dana pravna podlaga za takojšnjo uveljavitev zakona.

Glasovanje podobno kot v času pred Erjavcem

V državnem zboru je za zakon včeraj in predvčerajšnjim glasovalo 50 poslancev. To tudi pomeni, da koalicija deluje dalje, ne glede na to, da je vodstvo stranke DeSUS uradno izstopilo iz nje. Poslanci še naprej glasujejo tako kot pred tem za DeSUS uničujočim sklepom, kar pomeni, da je koalicija trdna. Karla Erjavca lastni poslanci ne podpirajo, danes pozno ponoči so mu podporo odrekli tudi na svetu stranke SMC.

Toliko o teh političnih dogajanjih, ki so zelo pestra, mi pa v nadaljevanju poglejmo, kako bo z izplačili posameznih dodatkov, ki jih bodo prejeli številni državljani.

Dodatki in izplačila

Od enkratnih prejetih solidarnostnih zneskov se ne plačuje dohodnina, ti dohodki tudi niso všteti v dohodke za uveljavljanje ostalih pravic, kot so otroški dodatki, štipendije in podobno. Praviloma se ti zneski upoštevajo le pri enkratnih denarnih pomočeh.

Upokojenci: 130 do 300 evrov

Izplačilo dodatka v višini od 130 do 300 evrov (odvisno od višine pokojnine) tistim, ki prejemajo pokojnine do 714 evrov, bo najpozneje do 15. januarja 2021. Vlada je za to že prerazporedila sredstva v državnem proračunu, predvideno je bilo, da bo dodatek izplačan že z decembrsko pokojnino, pa je Karl Erjavec, misleč, da bo lahko sesul vlado, to sredi decembra preprečil.

Otroci: 50 evrov vsem do 18. leta starosti

Za vse upravičence do otroškega dodatka bo enkratni solidarnostni dodatek izplačan po uradni dolžnosti. Starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, morajo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložiti vlogo za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka do 31. januarja 2021.

Dodatek v višini 50 evrov za vse otroke do 18. leta starosti bo izplačan do 31. januarja 2021.

Otroci s posebnimi potrebami: 100 evrov več

Znesek dodatka za nego otroka se poveča za 100 evrov. Izplačilo vsak mesec za čas od 18. oktobra 2020 do konca epidemije. Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december bo izveden do 31. januarja 2021.

Velike družine: 100 ali 200 evrov več

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Novorojenci: 500 evrov

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov.

Izplačilo za otroke, rojene do uveljavitve zakona, do 31. marca 2021, za otroke, rojene po uveljavitvi zakona, pa v treh mesecih po rojstvu.

Študenti: 150 evrov

Študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji in na dan 19. oktober 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Izplačilo do 31. januarja 2021.

Zaposleni: 200 evrov 

Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec. Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava RS. Dodatek ni davčno obremenjen. Izplačilo ob plači za december 2020.

Minimalna plača v državi v letu 2020 je 940,58 evra, dvakratnik je 1881,16 evra bruto. Kdor prejema bruto plačo do tega zneska, je upravičen do 200 evrov solidarnostnega dodatka. Dohodnina se od tega ne obračuna.

Zaposleni v javnem zdravstvu in institucionalnem varstvu (domovih za starejše ipd.): 30- in 65-odstotni dodatek k plači

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače. Izplačilo vsak mesec do 31. decembra 2021.

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Kmetje: 150 evrov

Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo na podlagi vloge, ki se do 31. januarja 2021 vloži na kmetijsko ministrstvo.

Brezposelni

Brezposelni, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, bodo prejeli začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 evra bruto mesečno.

Izplačilo na podlagi vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje vsak mesec največ do konca epidemije.

Kreditojemalci

Podaljšuje se možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb – tako za pravne kot fizične osebe -, in sicer bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko namesto do 31. januarja 2021 odobrila odlog za devet mesecev.

Kritje fiksnih stroškov podjetij in samozaposlenih 

Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uvedel šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na zaposlenega na mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.

Določil v zakonu je še precej več, vse, ki jih to zanima ali jim pride kaj prav, si zakon lahko preberejo na naslednji povezavi: Uradni list RS – 203/2020, Uredbeni del (uradni-list.si)

J. M.