Dobrepolje: Obnova Zdravstvene postaje v Vidmu

(vir: arhiv)

Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal več sklepov, s katerimi je določil višino sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023. V okviru tega je ministrstvo zagotovilo denar tudi za obnovo zdravstvene postaje v Vidmu, v občini Dobrepolje. 

Ministrstvo za zdravje je za obnovo zdravstvene postaje v Vidmu zagotovilo  213.143 evrov ali skoraj 61 odstotkov celotne investicije.

V Vidmu bodo sofinancirali izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (129 m2), splošna in družinska medicina (95 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (16 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (19 m2), patronažno varstvo družin (14 m2), fizikalna medicina (18 m2), zobozdravstvena služba (48 m2).

Predviden zaključek investicije je v juniju 2023, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 350.000 evrov.

Denar je zagotovljen v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vlada je zakon sprejela pred približno letom dni. Podlaga pa so pridobljena evropska sredstva v času te vlade.

Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Minister je tako podpisal 12 sklepov, med njimi je tudi sklep za zdravstveno postajo v Vidmu.

Vir: Vlada RS

K. R.