Do konca septembra prijeli 7031 nezakonitih migrantov, razbili 150 mrež tihotapcev ljudi

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Slovenska policija je do 30. septembra letos obravnavala 7031 nezakonitih prehodov državne meje, kar je bilo 41,1 odstotka manj kot leta 2020, ko so jih izsledili in prijeli 11.928.

Med prijetimi je bilo letos največ, dobra polovica vseh, državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Bistveno manj kot lani je bilo letos Pakistancev in Maročanov.

Največ migrantov obravnavala PU Koper

Največ nezakonitih prehodov je obravnavala Policijska uprava (PU) Koper, in sicer polovico vseh. Migrantske poti pa se očitno preusmerjajo, saj se je obseg povečal na PU Maribor in močno zmanjšal na območju PU Novo mesto ter predvsem PU Ljubljana.

Na območju PU Novo mesto, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, so letos prijeli 1701 migranta, v enakem obdobju lani 3474. Še večje zmanjšanje je na območju PU Ljubljana, ki zajema tudi Kočevsko-ribniško območje, tam je bilo letos le 386 nezakonitih prehodov, lani 3519.

Podatki o prijetih migrantih po posameznih policijskih upravah so naslednji:

Izražene namere za podajo prošenj za azil

Letos je namero, da bodo podali prošnjo za azil (takoj po prijetju), izrazilo 3483 tujcev, kar je za 7,7 odstotka več kot lani v tem obdobju. V lanskem letu so prednjačili Maročani (1081), letos jih je bila le peščica (133). Nasprotno pa se je predvsem v zadnjem obdobju zelo povečalo število Afganistancev (letos 1550, lani 645).

Vračanje in sprejem od tujih varnostnih organov

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom izročili 3158 tujcev, lani 8273. Število izročenih se je zmanjšalo za 61,8 odstotka, s tem, da je bilo letos tudi manj migrantov. Največ migrantov so vrnili na meji s Hrvaško, med vrnjenimi je bilo največ državljanov Pakistana, Bangladeša in Afganistana.

Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 150 oseb, lani je bilo teh bistveno več – 1129. Število se je zmanjšalo za 86,7 odstotka. Med sprejetimi je bilo tudi 23 slovenskih državljanov, ki so jih iz tujine vrnili v Slovenijo. Največ pa je bilo v Slovenijo vrnjenih Afganistancev (22), Alžircev (19) in Maročanov (10). Za vrnjene tujce tako velja, da so Slovenijo prešli neopaženo. Letos jih je bilo 127, lani 1100.

Ocene stanja: Povečanje, vendar manjše od pričakovanega

Zaznan je trend porasta števila ilegalnih prehodov, ki pa je manjši od pričakovanega. Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Pakistana in predvsem Maroka med ilegalnimi migranti. Največ je bilo obravnavanih državljanov Afganistana.

Med policijskimi upravami je z ilegalnimi prehodi najbolj obremenjena PU Koper. Število na PU Maribor se je povečalo predvsem zaradi tistih, ki so se s prestopom meje izven mejnih prehodov izogibali ukrepom ali gneči na mejnih prehodih.

Število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je tokrat povečalo. Povečalo se je predvsem število afganistanskih državljanov.

Pri tem se kaže povezava s strukturo ilegalnih migrantov po državljanstvu, kar pa ne velja za državljane Pakistana. Tisti, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacitetah največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

Največ nedovoljenih vstopov na notranjih mejah še vedno obravnavajo iz Avstrije in Madžarske, kar je značilno za letošnje leto. Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav se je nekoliko povečalo. Število je večje zaradi zavrnjenih zaradi tveganja za javno zdravje.

Razbili 150 mrež tihotapljenja ljudi

Poročali smo že, da je slovenska policija letos obravnavala in razbila 150 mrež, v katerih so bile ujete tudi nekatere nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo migrantom, in tihotapci ljudi.

Da gre ponekod za zelo usklajeno dejavnost in da so nekatere mreže tihotapcev ljudi povezane tudi z nekaterimi nevladnimi organizacijami, je včeraj slovenski premier Janez Janša.

O različnih poročanjih, povezanih tudi z domnevno slabim ravnanjem z migranti na Hrvaškem, je premier včeraj opozoril:

“Treba je biti previden ob takšnih dogodkih, ki so včasih namerno lansirani v javnost, lahko tudi sprovocirani, zato, da bi se zakrila kriminalna dejavnost tihotapljenja ljudi.”

Povedal je še, da se na balkanski migrantski poti pri tihotapljenju ljudi letno obrne 10 milijard evrov.

Gibanje nezakonitih prehodov leta 2020 in 2021, po mesecih:

Število ilegalnih prehodov je glede na grafikon nekoliko upadlo v septembru, vendar se bodo podatki zagotovo spremenili. Največ nezakonitih prehodov je bilo lani avgusta (2729). Potem je število upadalo, se letos zvišalo, vendar to ni primerljivo z lanskimi številkami.

Avgusta 2019 je bilo 2392 nezakonitih prehodov, avgusta 2020 jih je bilo 2729, avgusta letos pa 1298.

Vir: policija.si

J. M.