Dijaki in študenti: dostop do cenejše vozovnice možen tudi prek spleta

Upravičenci do enotne subvencionirane vozovnice – dijaki in študenti (redni in izredni) lahko od danes vlogo za odobritev ali podaljšanje vozovnice oddajo prek spleta. To pomeni, da za pridobitev vozovnice za  javni linijski prevoz potnikov v avtobusnem, železniškem in mestnem prometu ne bo več treba čakati v vrsti. Kdor ne želi tega opraviti prek spleta, pa je vozovnico še vedno možno fizično kupiti tudi na prodajnih mestih.

Kdor se bo odločil za splet, dodajmo, da je vlogo mogoče oddati z digitalnim potrdilom na povezavi, objavljeni na portalu eUprava. Tukaj: e-uprava.gov.si/podrocja

Vlogo je mogoče oddati z digitalnimi potrdili SIGEN-CA (pridobi se ga brezplačno na upravni enoti), PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA. Pri izpolnjevanju vloge pa je treba slediti navodilom v obrazcu.

Plača se lahko prek spleta (prek treh spletnih ponudnikov), ali pa na prodajnem mestu ob prevzemu vozovnice. Cene ostajajo enake kot lani.

Kdor že ima elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP, tisti, ki enotno vozovnico kupujejo prvič, pa jo bodo morali fizično prevzeti na prodajnih mestih prevoznikov.

Cena za mesečno vozovnico je odvisna od razdalje in je naslednja:

  • do 60 kilometrov stane 25 evrov,
  • med 60 in 90 kilometrov 35 evrov,
  • za razdaljo več kot 90 kilometrov pa 55 evrov.

Komur zadostuje deset voženj v enem mesecu med krajema stalnega prebivališča in študija, pa lahko za 20 evrov kupijo mesečno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice lahko skupaj za nekaj doplačila kupijo tudi vozovnico za mestni promet. Za Ljubljano doplačajo 10 evrov, za Maribor pet evrov, za Jesenice pa 15 evrov.

Subvencionirano vozovnico so uvedli v šolskem letu 2012/2013, od takrat pa je vsako leto število uporabnikov naraščalo za 6 % letno. Marca letos je vlogo za subvencionirano vozovnico oddalo 56.300 dijakov, uporabljalo skoraj 35.000 študentov in 2300 udeležencev izobraževanja odraslih.

Komu je namenjena?

Osnovna subvencionirana mesečna vozovnica za javni linijski prevoz potnikov v avtobusnem, železniškem in mestnem prometu je namenjena dijakom in študentom, ki se dnevno vozijo od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, in sicer več kot dva kilometra ter se izobražujete po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih s statusom:

– dijaka do 27. leta starosti, če se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

– udeleženca izobraževanja odraslih, če se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

– študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje;

in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:

  • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.