Digitalni bon ’22: Kdo je upravičen, za kaj ga lahko uporabimo

(vir: pixabay.com)

Do petka, 17. junija, do 11. ure, je bilo unovčenih 10.177 digitalnih bonov ’22, skupaj unovčen znesek je bil 1,42 milijona evrov. V Sloveniji je 221.166 upravičencev do digitalnega bona, za to je rezerviranih 33,17 milijona evrov. Vrednost digitalnega bona je 150 evrov, začetek koriščenja je bil s 15. junijem.

Poznavalci svetujejo, da upravičeni do bona po sklepu prejšnje Janševe vlade tega čim prej unovčijo, saj lahko nova Golobova vlada to hitro spremeni.

Kaj je digitalni bon?

Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
 • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa je treba izpolniti in predložiti Vlogo – šolajoči v tujini.

Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalne bone ’22 upravičenci lahko koristili od 15. junija in (predvidoma) do 30. novembra 2022.

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 1. prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 2. priklopne postaje za prenosni računalnik,
 3. računalniškega zaslona,
 4. tipkovnice in miške,
 5. digitalnega papirja,
 6. digitalnega peresa,
 7. čitalnika pametne kartice,
 8. spletne kamere,
 9. slušalk z mikrofonom,
 10. večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 11. 3D tiskalnika,
 12. zunanje pomnilniške enote,
 13. posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 14. kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Ali lahko združimo digitalne bone?Šolajoči učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti lahko s šolajočimi brati, sestrami, polbrati in polsestrami digitalne bone ’22 združijo in jih koristijo za skupni nakup. Za združitev bonov je treba izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki se jo predloži ob koriščenju digitalnega bona ’22 skupaj z izjavo o unovčitvi digitalnega bona.

Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov ’22 ne morejo združevati.

Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

 • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Preverite, ali ste upravičeni do digitalnega bona

Tisti, ki niste prepričani, ali ste upravičeni do digitalnega bona ’22, lahko to preverite:

 • prek aplikacije eDavki ali
 • na odprtem portalu eDavki, in sicer tako, da:
  • v polje s simbolom lupe, poimenovano »išči«, vpišite svojo davčno številko in pritisnite »enter«
  • med alinejami s predznakom »+« poiščite tisto, ob kateri piše »Upravičenec do digitalnega bona«
  • s klikom na »+« boste dobili informacijo, ali ste do digitalnega bona ’22 upravičeni ali ne.

Če ugotovite, da v sistemu do digitalnega bona ’22 niste upravičeni, pa menite, da izpolnjujete vse pogoje, določene v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti:

 • pokličite klicni center na telefonsko številko 01 555 59 00

ponedeljek, sreda in četrtek med 13.00 in 17.00

torek in petek med 9.00 in 13.00

Vir: Digitalni bon ’22 

A. L.