Denarne socialne pomoči: Število prejemnikov se izrazito povečuje, koliko se še splača delati?

(vir: pixabay.com)

Število prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji se je po letu 2008, ko je bilo to najnižje, skoraj podvojilo. Iz 36.355 se je povečalo na preko 67.000 odraslih prejemnikov, povečanje je preko 84 odstotkov. Izrazito povečanje pa je opazno po dvigu zneska v sredini leta 2018. V zgolj nekaj mesecih, od junija 2018 do marca 2019, se je število odraslih prejemnikov denarne socialne pomoči povečalo za okoli 17.000 oseb ali za 34 odstotkov. Med prejemniki je tudi 5700 zaposlenih, ki denarno socialno pomoč prejemajo zaradi prenizke plače.

Upravičenci do denarne socialne pomoči in ostalih ugodnosti so tudi tujci v državi.

V Delu pa so pred prazniki objavili podatek, da je skupno število prejemnikov 91.595, vendar je pri tem dobrih 24 tisoč otrok.

Za denarne socialne pomoči pa je bilo februarja izplačano že 21 milijonov evrov, kar je 6,4 milijona evrov več kot maja 2018.

Znesek denarne socialne pomoči se je lani spremenil dvakrat, in sicer 1. junija in nato še 1. avgusta. Do junija je bila pomoč 297,53 evra, od 1. junija do 1 avgusta 2018 je bilo to 285,05 evra, zdaj je 392,75 evra.

Med prejemniki denarne socialne pomoči je 13.245 starih od 27 do 35 let, približno 28 odstotkov pa je starejših od 51 let. Več kot polovica odraslih prejemnikov denarno socialno pomoč prejema vsaj 24 mesecev.

Denarne socialne pomoči so naslednje:

  • za samsko osebo                                                                               392,75 evra
  • za enostarševsko družino z enim otrokom                                           752,32 evra
  • za enostarševsko družino z dvema otroka                                          1115,32 evra
  • za štiričlansko družino z dvema otroka                                               1125,79 evra
  • za petčlansko družino                                                                       1380,37 evra

Iz podatkov je razvidno, da na primer štiričlanska družina z dvema otrokoma mesečno lahko dobi skoraj tolikšen znesek, kot bi ga pridobila starša, če bi bila zaposlena in bi prejemala minimalno plačo.

Prejemniki denarne socialne pomoči so deležni tudi ostalih ugodnosti

Poleg denarne socialne pomoči so prejemniki upravičeni še do subvencije za plačilo vrtca in šolske prehrane, subvencije za najemnino, plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, oproščeni so plačila RTV-prispevka, upravičeni so tudi do izrednih denarnih pomoči za pomoč pri nakupu kurjave in podobno.

Premoženje, ki se ne upošteva pri dodelitvi socialne pomoči

Za dodelitev denarne socialne pomoči centri za socialno delo, ki te obravnavajo, preverjajo tudi premoženje prosilca in članov družine. Pri tem iz t. i. cenzusa izvzamejo naslednje premoženje: stanovanje oz. stanovanjska hiša do vrednosti 120 tisoč evrov, lizing, katastrski dohodek, sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja, denarna sredstva največ do 2500 evrov za samsko osebo in 3500 evrov za družino.

Kdo je upravičen do socialne državne pomoči in ostalih ugodnosti?

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v državi, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v državi, pa tudi oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo tudi našo državo.

Vsi ti lahko uveljavljajo denarno pomoč, če nimajo dovolj sredstev za preživetje, nimajo premoženja nad 120 tisoč evri in prihrankov, ki bi jim omogočili preživetje.

Podatki o prejemnikih socialne pomoči po letih so naslednji:

Leto Število prejemnikov Povprečni znesek denarne pomoči, v evrih
2005 55.696 194
2007 43.197 204
2008 36.355 218
2009 41.286 223
2010 48.255 227
2011 46.764 232
2012 44.418 244
2013 46.304 253
2014 50.506 258
2015 53.694 269
2016 54.494 280
2017 52.349 285
2018 52.955 318
2019 (februar) 67.000 392,75

Vir: SURS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Delo

A. L.