Delodajalci lahko oddajo vlogo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

(foto: pixabay.com)

Delodajalci lahko od danes na Zavodu za zaposlovanje oddajo vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po tretjem protikoronskem zakonu. Pred oddajo vloge morajo v treh dneh od takrat, ko so odredili takšno delo, zavod o tem obvestiti, so sporočili z zavoda.

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden). Zaposleni pri tem ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19, ki je začel veljati 1. junija, delodajalcem omogoča, da za skrajšani delovni čas pridobijo državno subvencijo.

To lahko uveljavljajo delodajalci, ki so bili kot pravne ali fizične osebe vpisani v Poslovni register Slovenije pred začetkom razglasitve epidemije, imajo z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ter po svoji oceni najmanj desetini zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati vsaj 90 odstotkov dela.

Delodajalci lahko zaposlenemu delo s skrajšanim delovnim časom odredijo v obdobju od 1. junija do 31. decembra letos. Pri tem je pomembno, da še pred oddajo vloge za pridobitev subvencije obvestijo zavod po elektronski pošti v roku treh delovnih dni od takrat, ko je bilo zaposlenim odrejeno takšno delo. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije in s tem tudi ena od podlag za odločanje o pravici, poudarja zavod.

Vlogo je mogoče oddati na zavodovem Portalu za delodajalce v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zavod bo o popolni vlogi odločil v 15 dneh. Nato pa bo z delodajalcem, to je podjetjem, samostojnim podjetnikom, kjer zaposlujejo, sklenili pogodbo o subvencioniranju, kjer bo določeno, na kakšen način bo posamezen poslovni subjekt uveljavljal subvencijo za posamezen mesec.

Gre za pomemben ukrep za ohranjanje delovnih mest.

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša od 112 do 448 evrov, in sicer:

  • 448 evrov za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
  • 336 evrov za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
  • 224 evrov za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden in
  • 112 evrov za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

C. R.