Dela na avtocesti pri Višnji Gori so končana

Obnovo na dolenjski avtocesti so začeli konec avgusta in jo v roku tudi končali. Obnova pa ne bo bistveno vplivala na zmanjšanje prometnih zastojev proti Novemu mestu, kot smo jih poznali tudi pred tem.

Družba za avtoceste je po skoraj treh mesecih zaključila obnovo avtocestnega odseka Višnja Gora v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu, kar pomeni, da bo vožnja iz Dolenjske in Bele krajine v Ljubljano ter nazaj znova nekoliko hitrejša.

Zaradi obnove sta bila namreč na odseku v smeri pri Ljubljani odprta le dva vozna pasova, v nasprotni smeri pa je promet dopoldne potekal po enem, popoldne pa po dveh pasovih. Prometni zamaški oziroma zastoji, posebno v prometnih konicah, so bili neznosni.

Delovne zapore avtocesti v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu so delavci Darsa odstranili včeraj, medtem ko naj bi jih v nasprotni smeri proti Ljubljani odstranili predvidoma do konca tedna. Največ dela bo z odstranitvijo nizkih betonskih ločilnih ograj, zaradi česar lahko še pričakujemo kakšen zastoj.

V treh mesecih je Dars na višnjegorskem odseku avtoceste v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu nekoliko razširil in na novo preplastil cestišče, še vedno pa na odseku ostajata zgolj dva vozna pasova. So pa naredili nekaj novih odstavnih niš, zamenjali zaščitne ograje in dodatno zaščiti brežine.

Dela na odseku so stala nekaj manj kot 5 milijonov evrov, izvajalci so bili: CGP Novo mesto, Mapri proasfalt in PZG.

Na vprašanje, zakaj se niso odločili za razširitev avtoceste z dodatnim tretjim pasom, na Darsu odgovarjajo: “Glede postopka gradenj novih avtocest, priključkov in širitve avtocest z dograditvijo novega pasu pojasnjujemo, da je zanje treba predhodno na ravni države (ki da tudi pobudo) sprejeti državni prostorski načrt.”

Dodajmo, da je za infrastrukturo zadolžena ministrica Alenka Bratušek iz istoimenske stranke, vendar se ta raje ukvarja s kadrovanjem prijateljev in prijateljic na njej in njim ustrezna mesta.

Tako izgleda promet na avtocesti, kot ga danes zjutraj kažeta cestni kameri:

Cestna kamera, 20. 11. 2019 zjutraj: Višnja Gora – pogled proti Novemu mestu
Cestna kamera, 20. 11. 2019 zjutraj: Višnja Gora – pogled proti Ljubljani.

C. R.