Davki: Šarčeva ekipa nas bo ožela do kosti, res bogatim se bo uspelo izogniti

Denarnice so vse tanjše. (vir: pixabay.com)

V četrtek je bila potrjena nova vlada, ki ima v koalicijski pogodbi zapisano uvedbo novega davka na nepremičnine. Pri tem načrtujejo, da se bo v državni proračun iz tega naslova letno steklo okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega načrtujejo 50-odstotni davek na obdavčitev fizičnih oseb na kapitalske dobičke, ki nastanejo v primeru prodaje ali prenosa nepremičnin, delnic in podobno. Bolj potrošne vlade kot je ta, Slovenija doslej še ni imela.

Z davkom na nepremičnine bomo državljani po pričakovanju Šarčeve ekipe vsako leto dodatno plačali 200 milijonov evrov več davkov. Tako bodo dodatno davčno kaznovali tiste, ki so varčevali, delali, gradili in imajo svoje premoženje v Sloveniji.

O davku na nepremičnine (stanovanja, hiše in podobno) se v državi govori že več let, vendar do tega nikoli ni prišlo. Lastniki hiš, stanovanj in ostalih nepremičnin namreč že tako ali tako vsa leta plačujemo Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUZS), plačila pa so prihodek občin.

V koalicijski pogodbi, ki so jo parafirale stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ), Socialni demokrati (SD), Stranka modernega centra (SMC), Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), Stranka Alenke Bratušek (SAB) in Levica, natančnejših podatkov o tem, kakšen bo nepremičninski davek, ni zapisano. To je tudi logično, saj gre za zapis, kjer so navedene usmeritve oziroma načrti.

Dodatno bodo obdavčeni tudi vsi tisti, ki bodo prodajali ali podarjali svoje nepremičnine (hiše, stanovanja in podobno).

Dohodek iz tega naslova bodo vštevali v letno dohodninsko davčno osnovo vsakega posameznika, kar pomeni, da bomo iz tega plačevali dodatno dohodnino.

Napovedana je tudi dodatna davčna obremenitev fizičnih oseb, ki imajo delnice oziroma deleže v podjetjih.

Tako pri prodaji kot darilni pogodbi se bo ugotavljal kapitalski dobiček. Najprej je bilo tako, da je veljal triletni rok lastništva deležev, delnic ali nepremičnin. Če je v tem času prišlo do prenosa, se je plačal davek na dobiček. Po izteku triletnega roka lastništva le teh pa morebitni kapitalski dobiček sploh ni bil predmet obdavčitve. Nato je bil uveden 20-letni rok (kar velja zdaj), postopno znižanje stopnje davka na vsakih pet let in t. i. cedularna obdavčitev, to je dokončna in enkratna obdavčitev. Po napovedih bo to zdaj spremenjeno.

Davčni strokovnjaki opozarjajo, da gre v primeru dohodkov iz kapitala (prodaje nepremičnin, darilne pogodbe, prodaje delnic ipd.) za osebni davek, to je davek fizične osebe.

Plačilu visokih davkov v Sloveniji pa se fizične osebe lahko tudi izognejo.

To lahko naredijo tako, da se uradno preselijo v tujino. V državah, kjer so nižje obdavčitve dohodkov, lahko prijavijo svoje stalno prebivališče. Fizično sicer lahko ostanejo v Sloveniji. Na takšen način se bodo izognili slovenski visoki obdavčitvi, ki bo lahko znašala tudi 50 odstotkov.

Tako bodo lahko naredili tisti, ki so lastniki slovenskih podjetij, imajo večje število delnic, iz česar prejemajo dividende, ali pa imajo na bančnem računu toliko denarja, da prejemajo visoke obresti. Davek iz tovrstnih prihodkov je načrtovan pri 50 odstotkih.

Gre torej za bogatejše državljane. Če bodo svoje stalno prebivališče prijavili v drugih državah, kjer so davki nižji, jim teh davkov v Sloveniji ne bo treba plačati.

Takšnih primerov že zdaj ni malo. Spomnimo na enega, to je primer sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki ima po novem stalno prebivališče prijavljeno v Savudriji, živi pa tako ali tako v Ljubljani (kot pred spremembo prebivališča). Drugi sin je bil prijavljen v Srbiji. Podobnih primerov je še zelo veliko.

V zadnjem času je veliko polemik povzročil tudi sklep skupščine podjetja Akrapovič, kjer so lastniki odločili, da bodo zaradi prihajajočih vladnih ukrepov izplačali ves zadržani dobiček v višini 32 milijonov evrov. Lastniki bodo po zdajšnji zakonodaji kot fizične osebe plačali 25-odstotni davek (skupno 8 milijonov evrov), po napovedih nove vlade bo to najmanj podvojeno. Če pa bo Igor Akrapovič, na primer, kot 75-odstotni lastnik podjetja, svoje stalno prebivališče prenesel v davčno ugodnejšo državo, bo iz tega naslova kot fizična oseba plačal bistveno manj davka. In kdo bo na slabšem?

Slovenska država, ki bo v proračun prejela manj davka, da o tem, da je Akrapovič zadržani dobiček nameraval vložiti v razvoj podjetja v Sloveniji, niti ne govorimo.

Nova vlada bo davčno zelo požrešna. Da ne nameravajo varčevati že pri sebi, je namreč pokazal že prvi sklep, ko so določili, da ima vlada kar 5 podpredsednikov (kar je unikum, doslej sta bila največ dva), povečano število ministrstev (iz 12 v letu 2012 na 16 v letu 2018), številne državne sekretarje, zaposlovanje v uradu kabineta predsednika vlade pa ni omejeno.

Kakšen vzgled so s tem vzpostavili za ostale, je jasno. Trošimo, zaposlujmo, uvajajmo nove davke, ljudje bodo vse to plačali. Če ne na milo, pa na silo (z davčnimi izvršbami, lahko tudi zaplembami premoženja). Bolj potratne vlade od te, ki se zdaj (samo)vzpostavlja in je nismo niti izvolili, Slovenija doslej še ni imela.

J. M.