Davki: Obdavčeno bo vse, kar kdo ima!

(vir: pixabay.com)

V koalicijski pogodbi nove vlade je zapisano, da bo vlada uvedla nov davek, s katerim bo obdavčila celotno premoženje državljanov, tudi podjetnikov, vendar se tu ustavljamo le pri fizičnih osebah.

Uvesti nameravajo progresivno obdavčitev celotnega premoženja, ne le obdavčitve nepremičnin. Obdavčiti nameravajo vse, kar človek ima.

Takšne namere ekonomisti označujejo kot precej nevarno in unikatno rešitev v svetu. Kolikšna bo stopnja davka, iz koalicijske pogodbe ni razvidno, je pa Robert Golob v oddaji 24ur omenil, da naj bi davek znašal 1 % premoženja.

Obdavčene bodo vse nepremičnine, tudi kmetijska zemljišča, proizvodna sredstva (stroji), poslovni objekti (hlevi itd.), osebni avtomobili, prihranki na bankah, vrednostni papirji (delnice ipd.).

Glede na to si je možno izračunati novi davek.

Primer: Če ima nekdo stanovanjsko hišo ali stanovanje v vrednosti 200.000 evrov, bo od tega plačal 1 % davka, kar znese neverjetnih 2000 evrov davka letno.

K temu bo treba prišteti še vrednost avtomobila, zemljišč, morebitnega vikenda, zidanice, prihrankov na bankah, delnice in podobno. Vrednost lahko hitro pride na 300.000 evrov, kar pomeni, da bo davka na leto 3000 evrov.

Gre za velikanske zneske, ki jih marsikdo ne bo zmogel. Če ne bo plačila, pa je dejstvo, da bo država vpisala izvršbo na nepremičnine in lahko pride do prodaje (dražbe) le te.

Ali primer: Če imate na banki privarčevanih 10.000 evrov ali tolikšno vrednost v delnicah, boste državi vsako leto od tega plačali 1 % davka, kar je 100 evrov letno.

Za tiste, ki imajo premoženje (denar, podjetja, tudi nepremičnine) skrito v tujini, teh davkov seveda ne bo.

Trenutno je tako, da na nepremičnine plačujemo le Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), kar je prihodek občine. Znesek je sicer različen, v Novem mestu je za nepremičnino v vrednosti okoli 200.000 evrov nadomestilo odmerjeno v višini okoli 100 evrov letno. Po novem bo to 2000 evrov ali 20-krat več.

Kaj nameravajo doseči z višjimi davki, progresivno obdavčitvijo premoženja?

V koalicijski pogodbi je zapisano, da je namen tega zagotoviti dolgoročno financiranje socialnih in razvojnih politik države in lokalnih skupnosti. Iz tega davka bo na ravni lokalnih skupnosti nadomeščeno Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in sorodne davščine, hkrati pa bo na pravičen način ustrezno prilagojen sistem financiranja države in lokalnih skupnosti.

Dodajmo še, da načrtujejo tudi prenovo sistema obdavčitve motornih vozil.

Vse to je so tudi razlog, da doslej noben kandidat za ministra na predstavitvi v državnem zboru o progresivni obdavčitvi premoženja ni rekel niti besede. Sploh se izjasnili niso o tem.

Koalicijska pogodba je dostopna na povezavi: Koalicijska pogodba 2022

J. M.