Danes nova izplačila pomoči po t. i. mega korona zakonu

Slovenija je ena najuspešnejših držav na svetu pri obvladovanju razmer v zdajšnji t. i. korona krizi, ki spreminja svet. Poleg obvladovanja zdravstvene problematike pa je zelo pomembno, da je vlada v le nekaj tednih od svojega imenovanja sprejela dva pomembna t. i. protikorona paketa ukrepov, s katerima je poskrbela za čim večjo omilitev posledic tako za gospodarstvo kot prebivalstvo ter ohranitev čim več delovnih mest.

Prvi paket ukrepov je bil težak okoli 3,2 milijarde evrov, drugi je okoli 2 milijardi evrov, pripravljajo pa še tretjega, če bo treba, bodo tudi četrtega.

V prvem paketu so največ pozornosti namenili omilitvi posledic državljanom in podjetjem s ciljem ohranitve čim več delovnih mest. V drugem paketu so veliko pozornosti namenili dopolnitvam prvega paketa, kar takrat ni bilo povsem dorečeno in v kratkem času niso mogli vsega povsem uskladiti.

Poleg tega v drugem paketu veliko pozornosti namenjajo likvidnosti gospodarstva, povečane bodo tudi povprečnine občinam, kar bo velik uspeh.

Finančna blazina je z drugim paketom tako deloma dopolnjena, zaokrožena in dodatno usklajena.

V prvem paketu je bila zajeta pomoč za okoli milijon upravičencem, v drugem so dodali pomoč še za več kot 300.000 upravičencev. Konkretna pomoč prebivalcem in podjetjem že prihaja, znani so tudi konkretni roki izplačil. Če se osredotočimo le na nekatere med njimi, je stanje naslednje:

– Danes bo Finančna uprava RS izplačala temeljni dohodek prvim samozaposlenim, ki so zaradi novega koronavirusa utrpeli izpad prihodkov. Za mesec marec lahko na svojih bančnih računih pričakujejo nakazilo v višini 350 evrov. Pri vseh dodatkih gre namreč za čas od razglasitve epidemije, ta je bila razglašena 12. marca 2020. Za april in maj bodo prejeli po 700 evrov mesečno. Ob tem bodo oproščeni plačila socialnih prispevkov.

To velja za vse samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence.

Za to pomoč morajo ti preko sistema eDavki oddati posebno izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Doslej je takšno izjavo vložilo 39.672 zavezancev. Tisti, ki so vlogo oddali do 18. aprila, lahko nakazilo pričakujejo danes. Preostali bodo denar prejeli v enem od prihodnjih nakazil, ki sta predvideni do 10. maja in 10. junija.

– Študenti bodo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli do 1. junija, velja tako za redne kot izredne študente. Tudi ti morajo izpolniti izjavo, prek e-uprave, o tem smo poročali včeraj.

– Upokojenci bodo dodatno pomoč prejeli s pokojnino, ki bo izplačana ob koncu aprila, to je čez nekaj dni. Dodatek za pomoč bodo prejeli vsi tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini do 700 evrov. Izplačan dodatek bo od 130 do 300 evrov, odvisno od višine pokojnine.

– V maju bodo dodatek prejele tudi velike družine. Redni dodatek za velike družine so že prejeli v aprilu, zdaj bo še dodatek.

To je le nekaj primerov neposredne pomoči prebivalstvu. Vlada je prisegla 13. marca zvečer, v petih tednih je postorila ogromno delo. In tako tudi nadaljujejo. Hkrati so si za čas epidemije plače znižali za 30 %, kar je tudi dobro vedeti. Slovenija je s to vlado pač v dobrih rokah.

Dodajmo, da bodo v tretjem paketu ukrepov več pozornosti namenili turizmu, kjer turistični delavci za leto 2020 pričakujejo od 60- do 70-odstotni upad prihodkov. Aktivnosti za pomoč v tej smeri že intenzivno potekajo.

J. M.