Danes izplačilo dodatka upokojencem

(vir: pixabay.com)

Upokojenci s pokojninami do 714 evrov bodo danes prejeli dodatek, kot so ga že v prvem valu epidemije. Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil in uživalci poklicnih pokojnin. Dodatek bodo prejeli tudi tisti, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako bo nakazan upokojenim na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Solidarnostni dodatek za upokojence bo izplačan vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje ZPIZ, in katerih pokojnina znaša v višini 714 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714 evrov ali manj.

Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Solidarnostni dodatek je naslednji:

  • Prejemniki pokojnine do 510 evrov:                                      300 evrov
  • Prejemniki s pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov:           230 evrov
  • Prejemniki s pokojnino med 612,01 in 714:                           130 evrov

Pri določitvi zneska za dodatek so upoštevali višino pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je oseba prejela v decembru 2020.

V znesek pokojnine za obračun dodatka so upoštevali še del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako so upoštevali znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za januar lani, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod pridobil že za izplačilo letnega dodatka v lanskem letu.

Višino solidarnostnega dodatka so za slednje določili glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, pa do solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Izplačani dodatek se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku.

Poleg ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sklep o izplačilu dodatka upokojencem, tokrat že drugega v času epidemije, je vlada sprejela decembra, v t. i. sedmem protikoronskem zakonu ukrepov za blažitev posledic epidemije prebivalstvu in gospodarstvu (PKP7). ZPIZ je vsem prejemnikom dodatka poslal obvestilo o nakazilu prejemkov.

Novembra je imelo pokojnino v višini do 700 evrov nekaj manj kot 199.000 upokojencev.

M. D.