Dan odvetniške brezplačne pravne pomoči

(vir: arhiv)

Odvetniki bodo danes že 12. leto zapored organizirali Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Brezplačno pravno svetovanje bodo nudili v odvetniških pisarnah in prek telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav.

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono je namenjen predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči.

V letošnji akciji bo ponovno sodelovalo veliko število slovenskih odvetnikov, ki bodo državljanom pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev.

Kako do želene pomoči?

Odvetniki bodo pravno pomoč pro bono nudili tudi v prostorih naslednjih lokalnih skupnosti, ki so pristopile k akciji: Ljubljana, Koper, Nova Gorica, Dobrepolje.

Odvetniki vam bomo na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa. Predlagajo, da prinesete s seboj morebitno dokumentacijo.

Seznam odvetnikov na Dolenjskem in v Beli krajini, ki danes nudijo brezplačno pravno pomoč:

Pripominjajo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonijo.

M. D.