Črnomelj: Zaživel večnamenski prostor v novo nastajajoči Kreativni hiši mladih

(vir: Občina Črnomelj)

S pustno delavnico za otroke je včeraj zaživel prostor v Kreativni hiši mladih. Ta je v Hotelu Lahinja, kjer je Občina Črnomelj že odkupila klet in pritličje. Kuhinja je preurejena za potrebe OŠ Loka, ostali prostori pa bodo na voljo za dogodke za mlade in za medgeneracijsko povezovanje.

Gre za projekt, ki je v začetni fazi, in se bo nadaljeval skladno s proračunskimi zmožnostmi, iskali bodo tudi primeren razpis za financiranje projekta.

Občina želi ustvariti enoten prostor za mlade in njihove aktivnosti po vzoru razvitejših okolij.

 Delavnica in s tem uradno odprtje Kreativne hiše je potekalo v organizaciji Mladinskega centra BIT Črnomelj, za glasbo je poskrbel Anton Grahek, za ustvarjanje z otroki pa Tamara Pintarič. V okviru tega ustvarjalnega dogodka je MC BIT v uporabo prevzel večnamenski prostor, v katerem bodo v prihodnosti izvajali svoje aktivnosti.

Prostor, v katerem je trenutno na ogled tudi razstava Izobraževalno-zabavni strip »Kaj so nevladne organizacije?«, je namenjen delavnicam, potopisnim predavanjem, izobraževalnim delavnicam, predavanjem, stand up večerom, literarnim in glasbenim dogodkom, debatnim večerom, družabnim igram in drugim aktivnostim za mlade ter medgeneracijskemu povezovanju.

Prostor v Kreativni hiši mladih je začetek obsežnejše vizije, ki je načrtovana za to stavbo. V načrtu je dodatno opremiti in razviti začasni prostor za delavnice, coworking in manjše dogodke. S prenovo po fazah je namen zagotoviti tudi spalne kapacitete za okoli 50 obiskovalcev.

V sklopu večje prenove želijo pridobiti tudi coworking prostore, ustvarjalne sobe, učne sobe, audio-vizualne sobe, plesno dvorano in sejno sobo v nadstropju. Za projekt ima Občina Črnomelj že izdelano idejno zasnovo.

Mladinski center BIT vabi k spremljanju njihovih komunikacijskih kanalov (FacebookInstagram), kjer bodo objavljali nadaljnji program.

Vir: Občina Črnomelj

A. L.