Črnomelj: Začetek gradnje nove osnovne šole v Loki

Gradnja osnovne šole Loka v Črnomlju (vir: občina)

Župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek, predsednik uprave družbe CGP, Martin Gosenca, direktor podjetja TGH, Stjepan Jarnević, predsednik upravnega odbora družbe Lesnina MG Oprema, Boštjan Mencinger, ravnatelj Osnovne šole Loka, Boštjan Papež, in nekdanja ravnateljica Damjana Vraničar so danes slavnostno odkrili tablo, kar je simbolično oznanilo začetek gradnje nove OŠ Loka Črnomelj.

Zbrane so nagovorili ravnatelj, v imenu izvajalcev predsednik uprave družbe CGP in v imenu Občine Črnomelj župan Andrej Kavšek, ki je izpostavil:

“Gre za enega od največjih projektov na področju šolstva v Sloveniji in zvrstilo se je mnogo aktivnosti, da smo prišli do sem. Hvala vsem, ki so pripomogli, da smo pridobili sredstva na državni ravni, in sodelavcem, ki projekt koordinirajo od začetka. Zaradi negotovosti ekonomskega in političnega okolja v svetu nas čaka zahtevno delo zato bo potrebna učinkovita komunikacija, koordinacija in prilagajanje trgu.”

Za kulurni program so s pesmijo in recitacijami poskrbeli učenci OŠ Loka Črnomelj, za scenarij in povezovanje prireditve pa je poskrbel JSKD OI Črnomelj.

 Pogodbo o projektiranju, gradbenih, obrtniško zaključenih in instalacijskih delih, dobavo in montažo opreme ter izvedbo zunanje ureditve za objekt Osnovne šole Loka Črnomelj gradnjo nove OŠ Loka Črnomelj sta župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in predsednik uprave družbe CGP Martin Gosenca podpisala 4. aprila 2022. Vrednost pogodbe je 10.813.055 evrov, predviden zaključek del skupaj s projektiranjem in vsemi deli pa je predviden julija leta 2024. Izvajalci del so družba CGP s partnerjema podjetjem TGH in družbo Lesnina MG Oprema.

Investicijska vrednost celotnega projekta rušitve in novogradnje dela objekta OŠ Loka znaša nekaj več kot 12,1 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).

Od vrednosti celotne investicije bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo okoli 7 milijonov evrov. Preostanek v višini nekaj več kot 5 milijona evrov pa bo krila občina. Površina novogradnje znaša okoli 4.400 m2, osnovni namen investicije pa je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove OŠ Loka Črnomelj je občina pridobila novembra 2022, organizirana bo tudi predstavitev projekta za javnost.

Fotografije z današnje slovesnosti (za povečanje kliknite na fotografijo):

Avtor fotografij: Jani Pavlin