Črnomelj: Začeli z zbiranjem vlog zaradi suše

Vir: pixabay.com

Občina Črnomelj je začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022 na prizadetih območjih in prizadetih kmetijskih kulturah.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in, če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči.

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo v sprejemni pisarni občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa na spletni strani Občine Črnomelj.

Vloge oškodovanci lahko pošljejo po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj ali v poštni nabiralnik ob vhodu v prostore Občinske uprave Občine Črnomelj do vključno ponedeljka, 19. 9. 2022.

A. L.