Črnomelj: Vlada zagotavlja, da so aktivnosti za gradnjo OŠ Loka v polnem teku

Z obiska predstavnika ministrstva prejšnji teden v Črnomlju.

V sklopu obiska Vlade RS Jugovzhodne regije je Osnovno šolo Loka Črnomelj danes obiskal Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ravnateljica Damjana Vraničar mu je podrobneje predstavila trenutno stanje osnovne šole in problematiko, s katero se šola sooča. Maja Kocjan, predsednica Sveta zavoda, pa je izpostavila, da je gradnja šole nujna, za kar je treba sredstva v državnem proračunu zagotoviti v najkrajšem možnem času.

Kocjanova je poudarila, da je bilo v zadnjih mesecih vloženega veliko truda tako z njene strani, kakor tudi s strani župana Andreja Kavška, ravnateljice, Sveta staršev in Sveta zavoda, da bi se aktivnosti v zvezi z gradnjo pospešile.

Državni sekretar je zagotovil, da bo Vlada RS naredila vse, da se sredstva za gradnjo šole odobrijo in potekajo vse aktivnosti, da se bo to zgodilo v kratkem, je sporočila Kocjanova.

Vir: Maja Kocjan, FB

A. L.