Črnomelj: Vlada naredila še zadnji korak za nemoten začetek gradnje šole v Loki

OŠ Loka v Črnomlju (foto: MD)

Na današnji seji je vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 uvrstila projekt Osnovne šole Loka, in sicer rušitev in novogradnjo dela objekta osnovne šole.

Investicijska vrednost projekta je nekaj več kot 12,1 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost), od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 6.950.000 evrov.

V Sloveniji sta samo dve občini prejeli denar za gradnjo dveh osnovnih šol, od tega je ena občina Črnomelj, ki je prejela tudi največ sredstev.

Po razpisu za šole in vrtce je pristojno ministrstvo v času te vlade odobrilo sredstva za 126 občin, kar je sicer zgodovinskega pomena. Česa takšnega se doslej v državi še ni zgodilo in vprašanje je, kdaj se bo spet lahko ponovilo.

Celotna izvedba gradnje osnovne šole v Loki je zdaj v rokah vodstva občine Črnomelj.

A. L.