Črnomelj: V petih letih 16,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev

Črnomelj (vir: občina)

Iz občine Črnomelj so sporočili, da so v zadnjih petih letih oddali prijave na skupno 55 razpisov za pridobitev državnih in evropskih sredstev. Odobrenih je bilo 42 prijav, na šest odločitev še čakajo. Dva razpisa sta bila razveljavljena, na rezultate petih prijav pa še čakajo.

Po prijavah je občina v zadnjih petih letih pridobila 16,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Za izvedbo vseh teh projektov pa je občina vložila tudi okoli 19,5 milijonov evrov lastnih sredstev.

Kot pravi vodja projektne pisarne na Občini Črnomelj Anita Jamšek, je visoka stopnja uspešnosti pri prijavah na razpise rezultat trdega dela in premišljenega načrtovanja vseh zaposlenih v občinski upravi in nenehnih županovih prizadevanj ter podpore zaposlenim. “Številni uspešni razpisi omogočajo nadaljnji razvoj naše občine, hkrati pa sleherna nova pridobitev ali izboljšava prispeva k dvigu kvalitete življenja v lokalni skupnosti, kar seveda pozitivno vpliva tudi na zadovoljstvo prebivalcev naše občine.”

Na Občini Črnomelj bodo tudi v prihodnje nadaljevali s tovrstnimi aktivnostmi, saj se zavedajo, da je uspešna prijava na razpise ključna za trajnostni razvoj in napredek občine ter kvaliteto bivanja občanov, pa poudarja župan občine Andrej Kavšek.

Občino Črnomelj smo zaprosili za natančnejše podatke o prijavah, programih in odobrenih sredstvih, po letih. Ko jih bomo prejeli, bomo to objavili.

Graf, črpanje sredstev, Občina Črnomelj

A. L.