Črnomelj: Tradicija v glasbi in besedi

(foto: Andrej Kmetič)

Prenosi znanj iz starejših na mlajše in obratno so pomembni tudi v glasbi. Vsako prenašanje tradicionalnih znanj pa v teh časih moralno krepi in zbližuje ljudi po sobivanju in ustvarjanju novega.

Kulturno umetniško društvo Notarima Črnomelj je, skupaj s partnerji OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, VDC Črnomelj in Belokranjec, d. o. o., ter zunanjimi sodelavci, v okviru 2. javnega poziva LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine v programskem obdobju 2014–2020 (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP), izvedlo projekt »Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami«.

Projekt je bil vsebinsko razdeljen na več aktivnosti.

Poleg osnovnih aktivnosti, ki sovpadajo k vsakemu projektu, lahko omenimo izvedbo glasbenih delavnic in medgeneracijskih glasbenih srečanj. Vzporedno med aktivnostmi so uporabljali material oziroma avtorske pesmi, ki so bile podlaga za zapis strokovnega gradiva – pesmarice za otroke in mladino.

V prvih mesecih letošnjega leta so izvedli glasbene delavnice s poudarkom na ohranjanju tradicionalnih znanj (predstavitev, igranje in uporaba ljudskih inštrumentov,  učenje igranja na tradicionalne inštrumente ter primerjava z drugimi inštrumenti in novonastalimi pesmi), pod nazivom »Tradicija v glasbi in besedi«. Izvedenih je bilo osem različno vsebinskih, dveurnih delavnic, na treh lokacijah (OŠ Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center in Bivalna enota Varstveno delovnega centra, vse v Črnomlju), skupno 24 delavnic.

Ciljne skupine so bili otroci in mladostniki oziroma učenci OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj ter varovanci VDC Črnomelj in Bivalne enote VDC Črnomelj.

V drugem vsebinskem sklopu so bila izvajana medgeneracijska glasbena srečanja s strokovnimi okroglimi mizami na projektno tematiko, po vseh treh belokranjskih občinah in se zaključila z okroglo mizo na temo »Pomen glasbe za otroke in mladino« v sklopu letošnjega Jurjevanja v Črnomlju.

Eno od teh srečanj je bilo izvedeno v obliki snemalnega dne pod nazivom »Zapojmo danes«, kjer so sodelovali: pevski zbori OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Otroški pevski zbor OŠ Loka Črnomelj, Mladinski pevski zbor OŠ Loka Črnomelj, Otroški pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj ter Mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Pesmi so bile izvedene v živo in posnete z ekipo KUD Črnarta, kjer so zgoščenko dopolnili še s preostalimi pesmimi s pomočjo manjše zasedbe glasbenikov. Svoj doprinos k celoti so prispevali tudi znani skladatelji, ki so poskrbeli za aranžmaje.

Posnete pesmi so izšle kot priloga pesmarici z naslovom Note in rime, Pesmi za otroke in mladino, ki je opremljena z besedili in notnim zapisom, na kateri je dvanajst novih avtorskih pesmi za otroke in mladino, s priloženo zgoščenko.

Pesmarica je bila natisnjena za potrebe projekta in razdeljena med sodelujoče v projektu. Zaradi dobrega odziva je že veliko govora o ponatisu, kar le priča o doseženem učinku operacije in trajnosti izdelka.

Odziv udeležencev v projektu, tako na glasbenih delavnicah, medgeneracijskih glasbenih srečanjih ter na snemalnem dnevu, je bil odličen.

“Da Belokranjci radi pojemo in muziciramo, ni novost. Manjkajo nam samo priložnosti, da stopimo skupaj in naredimo nekaj zase in družbo. Zabava je, če se zabavajo vsi. Zabavajte se tudi vi, a ne pozabite: nikoli sami,” je zapisal Andrej Kmetič.

C. R.