Črnomelj: Starši otrok na Majerju so nekaj le dosegli

Urejena notranjost vrtca na Majerju. (FB)

Starši otrok so z vztrajnostjo dosegli, da so prenovili notranjost vrtčevske enote Majer in odpravili stvari, zaradi katerih je bila ogrožena celo varnost otrok. Vrtec čaka še širitev in ureditev zunanjega igrišča, kjer so edina igrala dotrajan vrtiljak in odslužene avtomobilske gume. Igrišče morajo urediti v dveh mesecih. Občinsko vodstvo, ki je odgovorno za delovanje vrtca, denarja za ureditev pred tem leta in leta “ni našlo”.

Sredi novembra lani so starši otrok javno opozorili na zelo slabe pogoje bivanja črnomaljskih otrok v vrtčevski enoti na Majerju. Spraševali so se, ali se lokalna politika na čelu z županjo sploh zaveda, kakšno je stanje v tem delu, pa tudi sicer po Črnomlju. Opozorila sicer niso bila nova, tem smo bili priča že tudi v preteklih letih, vendar se na tem področju leta in leta ni nič premaknilo.

Starši so nato začeli zbirati podpise pod peticijo, s katero so zahtevali zaprtje enote vrtca na Majerju. Sledil je še obisk inšpektorja z Inšpektorata za šolstvo in šport. Ta je 1. decembra 2017 opravil izredni inšpekcijski nadzor in potrdil številne nepravilnosti v enoti na Majerju, kjer je bilo v varstvu 31 otrok v starosti do dveh let.

Zapisnik inšpektorja je bil dolg kar 6 strani, med drugim je bilo veliko opozoril tudi na neurejene sanitarije. Inšpektor je še ugotovil, da ima vrtec zunanje ograjeno igrišče v izmeri le 40 kvadratnih metrov za 31 otrok, po pravilniku pa bi morali imeti zagotovljenih najmanj 15 kvadratnih metrov površine na otroka. Igrišče, ki ni niti ograjeno, tudi ni ustrezno opremljeno z igralnimi enotami, edina igrala pa so dotrajan vrtiljak in odslužene avtomobilske gume.

Inšpektorat je sprva predlagal celo izbris enote Majer iz razvida izvajalcev vrtčevskega programa, nato pa jim je odredil, da morajo nepravilnosti odpraviti do 31. marca 2018.

Zato smo pretekli teden preverili, kaj so naredili. Irena Veselič Kos, ki v času porodniškega dopusta nadomešča ravnateljico Petro Pezdirc Stopar, nam je sporočila, da so vse nepravilnosti na Majerju odpravili. Razen širitve igrišča. Vendar pa jim je ministrstvo zaradi neugodnih vremenskih razmer rok za ureditev igrišča podaljšalo za dva meseca.

Kar je bilo pred tem več let nemogoče, so zdaj lahko uredili v nekaj tednih.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij prenovljene in urejene notranjosti vrtca na Majerju.

(Foto vir: FB)

Vrtec Majer: Zunanjost je zaenkrat z manjšo spremembo še vedno takšna, kot je bila. (Foto: MD)

J. M.