Črnomelj: Športni park v Loki

Loka v Črnomlju, območje Srednje šole Črnomelj, posneto z dronom (vir: občina)

V začetku tedna je prek spleta potekala predstavitev izdelane idejne zasnove športnega parka pri Srednji šoli Črnomelj, v katerega namerava občina umestiti atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino.

V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini šole umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole.

Občina je ob koncu leta 2021 poslala vlogo na Javni razpis Fundacije za šport za izgradnjo I. faze športnega parka, kar bo izgradnja kolo parka.

  • Ocenjena vrednost projekta: 50.000 evrov
  • Lastni delež Občine Črnomelj: 29.508 evrov
  • Ocenjena vrednost sofinanciranja Fundacije za šport: 20.492 evrov

Osnutek idejne zasnove ureditve športnega parka v Loki:

Vir: Občina Črnomelj

A. L.