Črnomelj: Projekt Infrastruktura v TRIS Kanižarica, 3. del

TRIS Kanižarica pri Črnomlju (vir: občina)

Občina Črnomelj je v maju 2022 na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost RS (evropska sredstva) uspešno prijavila projekt Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1.

Pogodba z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je podpisana, kar pomeni, da bodo lahko začeli z izvajanjem projekta.

Celotna vrednost projekta: 1.435.982,83 evra (z DDV)

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 942.370,75 evra

Preostanek bo občina zagotovila v svojem proračunu. Projekt bo končan do septembra 2024.

Projekt vsebuje izvedbo:

– izgradnje dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki in postavitvijo male sončne elektrarne. Sončna elektrarna bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo celotne poslovne cone;

– zasaditve dreves in ureditve zelenih površin oziroma zelenih otokov;

– izdelave vizije in spletne strani cone ter izvajanje storitev v podporo delovanja poslovne cone.

Več informacij o projektu najdete na povezavi.

A. L.