Črnomelj: Prenovljen del Grajske ceste in obnovljena šolska pešpot v Loki

Obnovljena šolska peš pot v Loki (vir: Zajem zaslona, YouTube)

V sklopu praznika občine Črnomelj 2022 so virtualno odprli prenovljeni del Grajske ceste in obnovljene šolske pešpoti od Grajske ceste do Kidričeve ulice v Loki. 

Ureditev površin za pešce na Grajski cesti so prijavili za sofinanciranje že leta 2018. Ko so pričeli z deli, se je ob zakoličbi obstoječih inštalacij izkazalo, da je betonska mešana kanalizacija, ki je potekala od Kidričeve ulice, večinoma po peš poti in naprej ob Viniški cesti do mostu čez Dobličico, povsem dotrajana.

Skupaj s črnomaljsko Komunalo so pristopili k oddaji projektiranja in obnovi mešane kanalizacije, ki je bila izvedena od spomladi preteklega leta. Izvedena so bila izredno zahtevna dela, saj je kanalizacija premera 1 metra vgrajena v globini 7 metrov.

Zaradi obnove kanalizacije je bila šolska pot dograjena in obnovljena šele pred šolskim letom 2021/2022, so pa zato lahko dogradili še stopnice, ki ob mostu čez Dobličico, povezujejo Ločko cesto in ulico Na bregu z Viniško cesto, od tu naprej pa po novem pločniku in obnovljeni peš poti pridemo do Osnovne šole Loka in Srednje šole Črnomelj.

Skupaj je bilo v ureditve na tem območju vloženo okoli 511.000 evrov. S tem so, poleg rekonstruiranega dela Grajske ceste dogradili 75 metrov pločnika in 58 metrov meteorne kanalizacije, obnovili 189 metrov šolske peš poti z urbano opremo, dogradili stopnice z ograjo, javno razsvetljavo in obnovili 345 metrov mešane kanalizacije.

Posnetek je dostopen na povezavi:

A. L.