Črnomelj: Prejemniki občinskih priznanj

Vir: Slovenia Hollidays.

Črnomaljski svetniki so na seji občinskega sveta prejšnji četrtek odločali tudi o prejemnikih občinskih priznanj, ki jih občina podeljujejo vsako leto ob svojem občinskem prazniku.

Letošnji nagrajenci so:

Župančičevo diplomo za leto 2020 je prejelo Kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragatuš, za izjemno uspešno izvedbo prve tamburaške opere na svetu.

Župančičevo plaketo za leto 2020 je prejela Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj za dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše.

Diplome Občine Črnomelj za leto 2020 so prejel:

Zdravstveni dom Črnomelj za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2,

– Dom starejših občanov Črnomelj prav tako za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 ter

– Jože Weiss za prizadevno in izjemno uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2020 je prejel Robert Kmetič, za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo na področju športa.

Priznanje športnik leta 2020 je prejel Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu.

Priznanje za športni dosežek leta 2020 je prejel Aljoša Matko za izjemne nogometne predstave in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2020 so podelili skupini Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja ter urejanja okolja.

C. R.