Črnomelj: Policija prodaja stanovanje na Cankarjevi

Cankarjeva ulica v Črnomlju (vir: Policija)

Policija je objavila, da je naprodaj nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju. Javna dražba bo v ponedeljek, 26. julija 2021, ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Stanovanje na Cankarjevi ulici 2 v Črnomlju je veliko 67,60 m2; izhodiščna cena je 63.000,00 evra.

V ta zneska ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Stanovanje se prodaja neopremljen.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer mora biti varščina položena do 21. julija 2021.

Podrobnejše informacije so objavljene na portalu GOV.SI: Javna dražba za prodajo 2 stanovanj 

Dodajmo, da Policija stanovanje prodaja tudi v Gornji Radgoni.

M. D.