Črnomelj: Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije Vinica – Drenovec

Občina denarja od vlade za stroške čiščenja odpadkov za migranti še vedno ni prejela.

Črnomelj, stavba, v kateri deluje občinska uprava.

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor črnomaljskega podjetja TGH Stjepan Jarnević sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega sistema Vinica – Drenovec. Gradbena dela naj bi se začela že v tem mesecu in zaključila najkasneje do 31. 10. 2019. Hkrati smo izvedeli, da vlada občini še vedno ni nakazala denarja za čiščenje odpadkov za migranti.

 

Izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz večjega oz. strnjenega dela naselja Drenovec in dela naselja Vinica obsega okoli 1.940 metrov gravitacijskih kanalov (15 kanalov) in približno 405 metrov tlačnih vodov ter tri črpališča.

Vrednost gradbene pogodbe znaša 512.928,41 evra, z davkom, ki je prav tako strošek občine. Občina je javno naročilo objavila 11. aprila. Do roka so prejeli štiri ponudbe. Cenovno najugodnejše je bilo črnomaljsko podjetje TGH.

Ponudbe štirih podjetij za gradnjo kanalizacije. (vir: e-naročanje)

Denar bodo pridobili delno iz državnega proračuna (351.287 evrov), skladno z določili zakona o financiranju občine, po katerih imajo vse občine pravico črpati denar za investicije. Preostali del bo pokrila občina iz svojega proračuna.

Povračila stroškov za čiščenje odpadkov za ilegalnimi migranti občina še vedno ni prejela

Občina pa doslej od vlade ni prejela še nobenega povračila za stroške čiščenja odpadkov za migranti. Tako so nam včeraj pojasnili v kabinetu črnomaljska župana. Na vprašanje, koliko je bilo tega in za koliko so izdali računov, niso odgovorili.

Spomnimo. Odpadke za ilegalnimi migranti je jeseni lani pospravljala Komunala Črnomelj, ki je samo v eni akciji pobrala okoli tono odpadkov. Občini so izstavili račun v višini 2.508,16 evra. Občina ga je plačala.

Komunala je v naslednjih mesecih odpadke pospravljala še na vsaj 30 odlagališčih, ki jih je ugotovila črnomaljska policija. Kolikšni so bili ti stroški, se zaenkrat ne ve. Prav tako zaenkrat niso znani stroški za vsa nadaljnja odstranjevanja.

Marjan Šarec, predsednik vlade, je bil v zadnjih mesecih v Beli krajini vsaj dvakrat. Enkrat ob praznovanju občinskega praznika občine Črnomelj (februarja), ko je bil tudi slavnostni govornik. Drugič pa se je v času tik pred evropskimi volitvami udeležil prireditve v Semiču, kamor so ga povabili gasilci iz Črešnjevca. Javno se je sicer pohvalil, da je Belo krajino obiskal že večkrat.

Ob vsem tem se mu ni zdelo vredno, da bi vsaj občanom črnomaljske občine zagotovil povračilo stroškov za pobiranje smeti za ilegalnimi migranti. Ti stroški gredo namreč iz skupne občinske malhe. Če mora občina to plačevati, ji ostane manj denarja za ostalo.

Trasa kanalizacije na relaciji Vinica – Drenovec.
Podpis pogodbe med županom in direktorjem TGH. (vir: občina)

J. M.