Črnomelj: Osnovna šola Loka z novim svetom šole

Na spletni strani Osnovne šole (OŠ) Loka Črnomelj je objavljen zapisnik Sveta šole, iz katerega je razvidno, da so bili v svet izvoljeni novi člani, njihov mandat traja štiri leta, tj. do leta 2021.

Predstavniki zaposlenih v Svetu šole so: Anja Golobič, Helena Kambič, Sašo Ljubenko, David Štefanič in Branka Weiss. Predstavniki ustanoviteljice, tj. Občine Črnomelj, so: Maja Kocjan, Boris Grabrijan in Dolores Šober. Predstavniki sveta staršev osnovne šole pa so: Denis Imširović, Irena Štrucelj in Božidar Tessari.

Novoimenovani člani sveta so nato za predsednico soglasno izvolili Majo Kocjan, za namestnika predsednice pa Davida Štefaniča.

Nove člane sveta v tem štiriletnem mandatu čakajo veliki izzivi, za naslednje leto je namreč potrjena izvedba projekta obnove osnovne šole v Loki in novogradnja. Finančna sredstva za to sicer še niso zagotovljeno. Osnovno šolo Loka pestijo tudi visoki stroški zaradi starosti in dotrajanosti, poleg tega pouk poteka še v dveh podružničnih šolah (Adlešiči in Griblje).

Novi svet osnovne šole pa v tem mandatu ne bo imenoval novega ravnatelja ali ravnateljice šole. To je 27. maja 2017 storil že prejšnji svet pod vodstvom Majde Veselič. Za ravnateljico v novem petletnem mandatu (2017 do 2022) so namreč ob soglasju z vodstvom Občine Črnomelj imenovali Damjano Vraničar, ki je Osnovno šolo Loka vodila že v prejšnjem mandatu.