Črnomelj: Odprtje prenovljene rudarske dediščine v Kanižarici

Kanižarica (vir: Občina Črnomelj(

Na god zaščitnice rudarjev sv. Barbare so v nedeljo, 4. decembra 2022, župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, zgodovinar Janez Weiss in predsednik Kluba upokojencev rudnika Kanižarica Stanislav Starešinič predali namenu prenovljena muzejska prostora izvoznega stolpa in umetnega rudniškega rova pri Muzeju Rudnika rjavega premoga Kanižarica.

Obiskovalce sta nagovorila zgodovinar Janez Weiss, ki je pojasnil zgodovinsko ozadje muzeja in upokojen rudar Stanislav Starešinič, ki se je zahvalil občini Črnomelj za posluh pri prizadevanju za obnovo izvoznega stolpa.

Zbrane je nagovoril tudi župan Andrej Kavšek, ki je izpostavil, da bo Občina muzej s skupnimi močmi še nadgrajevala in si prizadevala, da to postane muzej belokranjske tehnične oziroma industrijske dediščine.

Za kulturni program so poskrbeli pevci iz Kulturnega društva Lovski pevski zbor Bele krajine in upokojeni rudar Stanislav Cerar, ki je deklamiral svojo pesem o rudarjenju. Za scenarij in povezovanje prireditve je poskrbel JSKD OI Črnomelj.

Občina Črnomelj je v preteklem letu obnovila rudniški izvozni stolp v Kanižarici, ki je del muzeja. Obnova stolpa je predstavljala poseg v nepremično dediščino, zato so dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedla se je zamenjava dotrajanih kovinskih delov, vseh lesenih elementov strešne konstrukcije in lesenih delov izvoznega stolpa, peskanje jeklene konstrukcije stolpa ter nanos protikorozijske zaščite kovinske konstrukcije s temeljno barvo in zaključnim slojem. Vrednost obnove je znašala 88.117,48 EUR.

Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica je sestavljen iz več celot. Osrednja razstava se ukvarja s prikazom geološke preteklosti (nastanka premoga) in zgodovine premogovnika Kanižarica (1857–1997), ter prikazom tehnološkega postopka rudarjenja, izvoza premoga na površino in ločevanja. Posebno vrednost pri prikazu tega drobca tehnične dediščine Bele krajine ima novo obnovljeni izvozni stop, ki je najbolj očitni simbol premogovnika, in umetni rudniški rov v katerem obiskovalec dobi vpogled v zahtevno in fizično težko delo rudarja. Muzej v Kanižarici tako prikazuje 140 let premogovništva v Beli krajini, od skromnih začetkov v sredini 19. stoletja, do razvoja v tridesetih letih, in nato nastanka modernega rudnika v času po drugi svetovni vojni.

Rudniški muzej v Kanižarici je v upravljanju RIC Bela krajina.

Foto: Jani Pavlin, vir: Občina Črnomelj

O Rudniku v Kanižarici je posnet tudi zanimiv dokumentarni film Kanižarica, delu čast in oblast.

A. L.