Črnomelj: Obnova in oživitev pritličja gradu ter mestnega jedra

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Podpis pogodbe o projektu Branilci krone in meja. Župan Andrej Kavšek in ministrica za kulturo Asta Vrečko. (vir: občina)

Župan Andrej Kavšek je včeraj z ministrico Asto Vrečko podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Branilci krone in meja, obnove ter oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj.

Občina je letos za ta projekt uspešno oddala prijavo na razpis ministrstva za kulturo in zdaj je pogodba o sofinanciranju tudi uradno podpisana, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 31. decembra 2025.

Pridobljena sredstva bodo občini, med drugim, omogočila dokončanje ureditve atrija, grajske kleti in vseh pritličnih prostorov, ureditev javnih sanitarij, obnovo fasade grajskega stolpa, izvedbo drenaže, nabavo tehnične opreme za dogodke, izdelavo razdelilne kuhinje in nabavo multimedijske opreme za izvajanje digitalizacije.

Namen projekta Branilci krone in meja je v sklopu oživitve starega mestnega jedra celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Na ta način bosta javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora boljša.

Grad Črnomelj predstavlja velik potencial za razvoj turizma in interesa za kulturno dediščino v Beli krajini in širše. V prenovljenih prostorih pritličja črnomaljskega gradu bo občina s tremi doživetji in pametno tehnologijo obudili veliko zgodbo o pomenu plemiške rodbine von Tschernembl, njihovih političnih in vojaških zaslugah, ki bodo obiskovalce opomnile na eno od najpomembnejših plemiških rodbin dežele Kranjske.

Investicijska vrednost projekta je okoli 2 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo bo okoli 1,3 milijona evrov zagotovilo iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, Občina Črnomelj pa preostala sredstva.

Vir
Foto: Nebojša Tejić/STA

A. L.