Črnomelj: Občinski svet odločil o priznanjih in opravil več kadrovskih zadev

Fotografija je s prve redne (konstitutivne) seje občinskega sveta, dne 20. 12. 2018. (vir: Občina Črnomelj)

Člani Občinskega sveta Občine Črnomelj so se včeraj popoldne sešli na 3. redni seji. Sprejeli so okvirni program dela občinskega sveta za leto 2019 in imenovali prejemnike občinskih priznanj za leto 2018. Opravili so tudi več kadrovskih imenovanj.

Iz teh je razvidno, da v Črnomlju ni koalicije, glavno odgovornost za občino in njen razvoj prevzema Lista za razvoj, iz katere izhajata tudi župan in podžupan.

Prejemniki občinskih priznanj so naslednji:

 • Župančičeva plaketa: Janko Balkovec iz Sečjega sela pri Vinici za delo v ljubitreljski kulturi in ohranjanje zgodovine ljudskega izročila domačega kraja
 • Župančičeva diploma: Gregor Zagorc, Novo mesto: diplomirani komponist in umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč
 • Športnica leta 2018: Tina Mržljak, Črnomelj: dijakinja 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole Novo mesto, članica Kegljaškega kluba Bela krajina
 • Športnik leta 2018: Michel Horn, Črnomelj: 15-letni karateist
 • Športni kolektiv leta 2018: Karate klub Krka – za vrhunske športne dosežke
 • Plaketa občine Črnomelj: Župnijska Karitas Črnomelj
 • Diploma občine Črnomelj: Lidija Malešič – začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in Janez Weiss – zgodovinar, zaposlen v Mestni muzejski zbirki Črnomelj
 • Ekološko pohvalo Breza prejme fotograf Vinko Kukman
 • Ekološke graje Kopina za leto 2018 niso podelili, saj niso prejeli nobenega predloga.

Svetniki so se doslej sestali že na treh sejah. Prva, konstitutivna, je bila 20. decembra 2018, ko so potrdili mandate novoizvoljenega župana in člane občinskega sveta.

Na drugi seji, ki je bila 3. januarja 2019, so potrdili člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, bolj znana kot t. i. kadrovska komisija pri občinskem svetu. Člani so:

 • Zoran Špec (LR) – predsednik,
 • Janez Perušič (SD)- član,
 • Renata Butala (LR) – članica,
 • Andrej Fabjan (SLS) – član,
 • Maja Kocjan (SDS) – članica.

Na včerajšnji, 3. seji, pa so potrdili še ostale kadrovske zadeve, povezane z oblikovanjem odborov in komisij pri občinskem svetu. To pomeni, da zdaj lahko delajo na polno, kot se temu reče. Opravili so naslednja imenovanja:

Nadzorni odbor Občine Črnomelj:

 1. Stanislava Majerle (SDS) – predsednica,
 2. Andrej Matkovič (LR) – član,
 3. Alojz Hudelja (SD) – član,
 4. mag. Andrej Beličič (SLS) – član,
 5. Miroslav Rožman (LMŠ) – član.

Odbor za družbene dejavnosti:

 1. Vesna Fabjan (LMŠ) – predsednica,
 2. Marjetka Žunič (LR) – članica,
 3. Jure Kuhar – član (SD),
 4. Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS)– članica,
 5. Anton Brula (SDS) – član.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:

 1. Samo Kavčič (SD) – predsednik,
 2. Branko Butala (LR) – član,
 3. Nataša Hudelja (NSi) – članica,
 4. Stanislav Malerič (OBZ)– član,
 5. Matej Banovec (SDS) – član.

Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti:

 1. Andrej Fabjan (SLS) – predsednik,
 2. Tatjana Kmetič Škof (LR) – članica,
 3. Leopold Perko (SD)– član,
 4. Uroš Vranešič (LMŠ)– član,
 5. Marko Mravinec (SDS) – član.

Odbor za turizem in varstvo okolja:

 1. Zalka Bosanac (LR) – predsednica,
 2. Anica Želježnjak (SD) – članica,
 3. Renata Butala (LMŠ) – članica,
 4. Bernarda Kump (SDS) – članica,
 5. Boštjan Domitrovič (Ribiška družina Črnomelj)- član.

Statutarno–pravna komisija:

 1. Mira Radojčič (SD) – predsednica,
 2. Tadeja Lamut (LR) – članica,
 3. Misja Štefan (DeSUS) – član,
 4. Marica Prijanovič Tonkovič (SDS) – članica,
 5. Marjanca Grenc (NSI) – članica.

Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti:

 1. Zoran Špec (LR) – predsednik,
 2. Henček Kosec (pred. Romov) – član,
 3. Vesna Fabjan (LMŠ) – članica,
 4. Janez Perušič (SD) – član,
 5. Franc Hudak – član,
 6. Anton Hudorovac – član,
 7. Marjetka Papež (CSD)– članica.

Poleg tega so včeraj imenovali še nove člane v dveh svetih, in sicer:

V svet javnega zavoda RIC Bela krajina so imenovani: Zvonko Ivanušič, Jaka Birkelbach (SD), Ana Marija Blažič (LMŠ) in Jože Mrzljak (predlog župana).

V svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj so imenovane: Jasna Banovec (LR), Jelena Šikonja (SD) in Andreja Verderber (SDS). Kot predstavnik javnosti je imenovan Jurij Matkovič iz Dragatuša.

Župan Andrej Kavšek koalicije v občinskem svetu ni oblikoval. Deloval naj bi po načelu projektne koalicije, kar pomeni, da se bo za posamezne projekte sprotno dogovarjal s posameznimi svetniškimi skupami.

Kavšek je za podžupana že v začetku januarja imenoval Dubravka Čengijo, občinskega svetnika iz Liste za razvoj (LR), ki je na volitvah sicer dosegla 2. mesto.

Svetniki so podali tudi več pobud, o čemer bomo še poročali.

V okvirih pri posameznih imenih so navedeni predlagatelji članov posameznih komisij (opomba: CSD – Center za socialni delo, OZS = Obrtno-podjetniška zbornica).

A. L.