Črnomelj: Neurje s točo

Toča v Črnomlju (vir: bralec)

Popoldne je Črnomelj in okolico, delno tudi Semič, zajelo neurje, padala je toča, lokalno tudi debelejša.

Vir: Twitter

M. D.