Črnomelj: Na javni razpis prijavili projekt Po poteh skrivnostnega obiskovalca

Po poteh skrivnostnega obiskovalca (vir: Občina Črnomelj)

Občina Črnomelj je na javni razpis za državna sredstva prijavila nov projekt Po poteh skrivnostnega obiskovalca. Namen projekta je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture.

V okviru projekta želijo z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja izboljšati  funkcionalnost, varnost in kakovost javne turistične infrastrukture ter doseči kakovosti storitev in doživetij turistov.

Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,…); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,…); označeni objekti kulturne dediščine (12 objektov).

Celotna vrednost projekta: 450.745,15 EUR

Predvideni viri financiranja:

 – Državni proračun: Sklad za okrevanje in odpornost (NOO) v višini 210.890,31 EUR

– Občina Črnomelj v višini 239.854,84 EUR.

Vloga za sofinanciranje projekta je bila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddana v mesecu aprilu. Ali bodo sredstva odobrena in kako bo naprej, bomo spremljali.

A. L.