Črnomelj: Na delu številni gasilci

Črnomelj, Ločka cesta (vir: Bernarda Kump, FB)

Ob močnem deževju so vode zelo narasle tudi na območju občine Črnomelj. Gasilci so imeli polne roke dela.

V soboto, 17. septembra 2022, je bilo stanje naslednje:

V Učakovcih so gasilci PGD Učakovci-Vukovci, Vinica in Zilje, nadaljevali s črpanjem vode reke Kolpe iz prostorov stanovanjske hiše. Črpanje so končali v popoldanskih urah, ko se je gladina reke Kolpe znižala.

V naselju Prelesje so gasilci PGD Prelesje, Stari trg, Radenci in Sinji vrh nadaljevali s črpanjem vode reke Kolpe iz poslovnih in stanovanjskih prostorov.

Ob 9.05 je v Kanižarici je voda zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so s folijo prekrili del strehe starejše stanovanjske hiše in svetovali lastniku sanacijo strehe.

Ob 10.32 je v naselju Dragatuš, občina Črnomelj, voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so izčrpali 50 kubičnih metrov vode.

Ob 12.03 je v naselju Kvasica je  meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Tanča Gora so izčrpali 30 kubičnih metrov vode iz zalite kleti.

Ob 13.36 je v Dobličah je meteorna voda zalila kletne prostore gasilskega doma. Gasilci PGD Dobliče so iz prostorov izčrpali pet kubičnih metrov vode. Zaradi večjih padavin voda je še naprej zalivalo prostore, zato bodo gasilci še naprej prečrpavali vodo.

Ob 13.12 je v naselju Breznik pri Dragatušu je voda iz starega vodnjaka zalivala kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš in Tanča Gora so prečrpali vodo iz vodnjaka in preprečili zalivanje hiše.

Ob 13.57 je na Tanči gori je zaradi razkrite strehe voda zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Tanča gora so na streho namestili manjkajočo strešno opeko.

Ob 16.24 je v Dobličah je podtalnica zalivala prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobliče so izčrpali vodo.

Ob 17.16 je voda iz reke Dobličice, na Ločki cesti v Črnomlju, ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so s postavitvijo protipoplavnih vreč s peskom preprečili vdor vode v hišo.

Ob 17.42 je v Kanižarici je voda zalila prostore kegljišča. Gasilci PGD Črnomelj so vodo izčrpali in pomagali pri sanaciji poplavljenih prostorov.

Ob 17.56 je v Dragatušu voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dragatuš so vodo prečrpali na drugo parcelo in s preusmeritvijo preprečili zalivanje hiše.

Dobličica, doblički most, cesta proti Jelševniku (toro: Uroš Jakša, FB)
Pogled na poplavljena polja (foto: Andrej Stegne, FB)

Vir: Urad RS za zaščito in reševanje

A. L.