Črnomelj: Ministrstvo prodaja stanovanje v Cankarjevi ulici

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja tri neopremljena stanovanja, in sicer v Črnomlju, Gornji Radgoni in Tolminu. Javna dražba bo potekala 26. maja 2021.

Prodajajo se naslednja stanovanja:

  • nezasedeno stanovanje ID znak 1535-17-16 v Črnomlju, Cankarjeva ulica 2, v skupni izmeri 67,60 m2
  • nezasedeno stanovanje ID znak 184-1002-11 v Gornji Radgoni, Mladinska ulica 16, v skupni izmeri 81,60 m2
  • zasedeno stanovanje ID znak 2248-747-51 v Tolminu, Gregorčičeva ulica 18A, v skupni izmeri 62,20 m2

Izklicna cena za stanovanje v Črnomlju je: 63.000 evrov. V znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Več podrobnosti je na voljo na povezavi: Številka: (gov.si)

Javna dražba bo 26. maja 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. V primeru okoliščin zaradi covida-19, zaradi katerih javna dražba ne bo mogoča, bo določen nov termin za javno dražbo.

M. D.