Črnomelj: Mačehovski odnos občinskega vodstva do šolarjev v Loki

Stavba občinske uprave v Črnomlju. (vir: kraji.eu)

Učence 4. razreda Osnovne šole Loka bodo v tem šolskem letu k pouku dnevno vozili v Adlešiče. Razlog je poškodovana streha v starem delu 51 let stare šole, ki jo je junija poškodovala toča. Na občini že dlje časa obljubljajo izgradnjo nove šole in se izgovarjajo na resorno ministrstvo. To odgovarja, da je za izgradnjo, financiranje in zagotavljanje pogojev za pouk odgovorna občina, država pa je v zadnjih letih sofinancirala izgradnjo najmanj 48 novih šol. Črnomaljske ni bilo med njimi, po navedbah ministrstva za to v preteklosti tudi niso prejeli prijave.

V petek, 8. junija 2018, je neurje s točo poškodovalo streho Osnovne šole Črnomelj in močno poškodovalo staro kritino nad šestimi učilnicami v starem delu 51 let stare šole (zgrajena je bila leta 1967). V šoli so pouk preselili v druge prostore (sosednja srednja šola jim je odstopila tri učilnice), pouk so tudi združevali. Gasilci so namestili folijo na del strehe, ki prekriva učilnice desnega dela stare stavbe, in s tem zaščiti opremo. Iz šole so junija sporočili, da je v učilnicah precej vlage, zato pouka v njih ne bodo izvajali.

Tako je tudi ostalo. Čez poletje se v tem delu ni nič premaknilo.

Z novim šolskim letom, ki se je začelo včeraj, pa so nastopile nove težave. Šola je na spletni strani objavila, da pouk v šestih učilnicah ni možen, zato so učence preselili na nadomestne lokacije.

Učence 4. razreda vozijo v Adlešiče

Podružnica Adlešiči

Dva oddelka 5. razreda so premestili v Srednjo šolo Črnomelj. Največja sprememba pa je za učence 4. razreda, ki so jih začeli voziti v 12 kilometrov oddaljeno podružnično šolo v Adlešičih. To izgleda tako, da se učenci pred poukom zberejo v Loki, nato jih odpeljejo v Adlešiče, po končanem pouku jih odpeljejo v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in v obvezno podaljšano bivanje. Pouk za te oddelke poteka s časovnim zamikom.

V šoli se zanašajo na gradnjo nove šolske stavbe in navajajo, da bo treba pred začetkom gradnje preseliti tudi učence 1., 2. in 3. razreda, skupno 9 oddelkov. Do začetka gradnje pa bo pouk potekal tako kot doslej.

Občina bi morala novo šolo v Loki zgraditi že pred leti.

Znano je tudi, da šola nima niti lastne telovadnice, tudi pri pouku športa gostujejo v dvorani srednje šole ali pa na igrišču Nogometnega klub Bela krajina. Tudi pri ogrevanju so vezani na srednjo šolo. Učilnice in oprema so nasploh zastareli, učitelji nimajo ustreznih kabinetov. Sanitarije v starem delu niso prilagojene za mlajše učence. Nimajo arhiva, kolesarnice, potrebnih delavnic in podobno. Računalniška učilnica je premajhna in ne ustreza normativom.

Osnovna šola Loka je največja šola v občini Črnomelj. V lanskem šolskem letu so imeli v Loki 485 učencev in 31 oddelkov. Še 3 oddelki so bili v Adlešičih in 2 v Gribljah. Število učencev se povečuje, skupno jih je bilo 537.

Prazne Cerarjeve obljube

Črnomelj je po neurju s točo obiskal tudi Miro Cerar, predsednik vlade v odhajanju, in Črnomaljcem obljubil pomoč. Zagotovil je, da bo država pokrila stroške obnove strehe. Po navedbah iz kabineta črnomaljske županje pa občina doslej še ni prejela nobenega vladnega sklepa o tem, kaj šele denarja.

Kako naprej?

Iz občine so nam na vprašanje, ali bodo streho prekrili, odgovorili, da »intenzivno tečejo aktivnosti za rušitev starega dela šole OŠ Loka Črnomelj ter nato nadomestno gradnjo«. Gradbeno dovoljenje za to imajo sicer od marca 2018.

Za zagotavljanje pogojev, izgradnjo in financiranje šole je odgovorna občina

Resorno ministrstvo za šolstvo doslej še ni sprejelo nobenega sklepa o sofinanciranju izgradnje nove osnovne šole v Loki. Iz ministrstva so nam tudi sporočili, da je “zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah v domeni občin, ki so lastnice in ustanoviteljice teh objektov. Za izgradnjo in financiranje gradnje je odgovorna občina.” Glede sofinanciranja občinskih investicij, kar šola vsekakor je, pa so odgovorili, “da se te izvajajo na podlagi razpisov in skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ministrstva”.

No, denar za novo šolo v Loki v državnem proračunu ni zagotovljen, je pa ta zagotovljen za ilegalne migrante, na primer.

Na občini so se doslej sicer izgovarjali, da ministrstvo v zadnjih letih ni objavilo razpisa za sofinanciranje izgradnje šol. To je res, zadnji razpis je bil leta 2011, ko je bila Mojca Čemas Stjepanovič že županja občine Črnomelj.

Vendar pa je ministrstvo za izobraževanje v zadnjih letih 10 letih sofinanciralo izgradnjo 19 vrtcev in 48 osnovnih šol. Črnomaljska občina sofinanciranja ni prijavila.

Tako so nam z ministrstva sporočili pred časom in dodali, da je ministrstvo v tistem času sofinanciralo izgradnjo vrtca v Ljubljani, v pripravi pa sta bili izgradnji osnovne šole v Kopru in glasbene šole Slovenske Konjice.

Zgodovina OŠ Loka

Stari del OŠ Loka, zgrajen leta 1967.

Osnovna šola v Loki je bila zgrajena leta 1967. Nato so bila izvedena naslednja gradbena dela:

  • – v šolskem letu 1994/95 je bilo zgrajeno avtobusno postajališče;
  • – maja 1996 je šola pridobila nove upravne prostore, ki so bili zgrajeni nad šolsko kuhinjo, in prvo računalniško učilnico, adaptirali so WC-je za učence;
  • – leta 2000 je bil zgrajen prizidek za predmetni pouk.

Leta 2015 so obnovili še nevarno streho v jedilnici šole in tu se je končalo.

Občine so ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol, kar pomeni, da so dolžne zagotavljati pogoje za izvedbo vzgojno-varstvenih dejavnosti. V občini Črnomelj so v zadnjih letih to področje zanemarili.

J. M.