Črnomelj: Janševa vlada Polycomu milijon evrov za razvoj in nova delovna mesta

Polycom, enota v Črnomlju (vir: splet)

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je na današnji 124. redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer Tehnološka prilagoditev poslovne enote Polycom Škofja Loka d.o.o., Črnomelj na E-mobilnost.

Zanj bo namenila največ 1.026.955 evrov.

Podjetje Polycom Škofja Loka bo s projektom zagotovilo razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote v Črnomlju, povečalo dinamično rast podjetja in produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo svoj položaj na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi produkti.

Občina Črnomelj, kjer bo izvedena investicija, je obmejno problemsko območje v Vzhodni Sloveniji. Rezultat investicije bo 14 novo ustvarjenih delovnih mest, in sicer do konca leta 2026, kar poleg drugih kazalnikov opravičuje državno podporo investicije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Ocena skupne vrednosti projekta znaša 5.046.733,89 evra (z DDV), za omenjeni projekt pa bodo zagotovljena sredstva regionalne državne pomoči v višini 1.026.955 evrov.

Poslovna enota v Črnomlju se primarno osredotoča na proizvodnjo brizganih polimernih izdelkov in sestavov. Tu so locirane tudi vse podporne službe ter logistika za nemoteno samostojno delovanje poslovne enote.

A. L.